Actueel

Overzichtspagina

Collectief zet zich in voor bouw werkende houtzaagmolen

woensdag 2 december 2020
Vijf regionale erfgoedorganisaties, het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) en de ondernemers die het Erfgoedpark De Hoop herontwikkelen zijn...

Nieuwe archeologische kroniek provincie verschenen

woensdag 18 november 2020
De provincie Noord-Holland verzamelt jaarlijks alle archeologische ontdekkingen in een kroniek. De kroniek van 2019 laat per gemeente zien welke vondsten...

Huis van Hilde richt vaste tentoonstelling opnieuw in

woensdag 18 november 2020
Huis van Hilde opent haar deuren weer op 15 januari 2021. De komende twee maanden is het archeologiemuseum gesloten omdat een deel van de vaste...

Jaar vertraging onderzoek naar ‘landschapsplan A8-A9'

zaterdag 14 november 2020
Het onderzoek naar een meer landschappelijke inpassing van een verbindingsweg tussen de A8 en A9 gaat een jaar langer duren. Dat schrijft het college van...

Expositie over Noord-Hollands landschap

maandag 9 november 2020
Van het eindeloze Noord-Hollandse landschap gaat een even eindeloze aantrekkingskracht uit. De tentoonstelling Weids! laat zien hoe kunstenaars van alle...

Museumstatus Huis van Hilde

woensdag 11 november 2020
Archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum is opgenomen in het Museumregister Nederland. Daarmee is het centrum nu officieel een museum. De museumstatus...

Boek over complete geschiedenis van Bergen

donderdag 12 november 2020
De Bergense antropoloog Allard Willemier Westra heeft een boek schreven over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Bergen. In de aanloop van de...

Noord-Holland op de schop voor transport energie

vrijdag 13 november 2020
Energietransitie, woningbouw en economische ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Daardoor zit de belasting van het...

Nieuwe infoborden voor wandelroute Beek als Bron

zaterdag 14 november 2020
Nieuwe informatiepanelen sieren de bewegwijzerde wandelroute Beek als Bron rond Beverwijk.  Het traject loopt langs boven- en ondergrondse vaak...

Brak water in nieuwe Oer-IJ geul

donderdag 5 november 2020
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de landschappelijk herinrichting van de Houtrak bij Amsterdam. Het spectaculaire sluitstuk is de reconstructie van een...
Publicatie Engelmunduskerk

Nieuwe publicatie archeologische vondsten in Velsen-Zuid

zaterdag 24 oktober 2020
Deze week is het rapport over de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid online gepresenteerd. Hierin staat de rijke historie van de Engelmunduskerk centraal. De...

Magazine & Holland over dilemma’s bij landschapsbescherming

dinsdag 27 oktober 2020
In het gratis online magazine &Holland is er in de vijfde editie onder meer aandacht voor het landschap. De rubriek ‘Het dilemma’ gaat in op de...

Provinciale Staten steunen beleid voor behoud buitengebied

vrijdag 23 oktober 2020
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben donderdag 22 oktober in meerderheid ingestemd met de Omgevingsverordening NH2020, die voortaan bepalend is bij de...

Meer aandacht voor de Romeinen in Velsen

vrijdag 23 oktober 2020
In opdracht van de Stichting Oer-IJ heeft Arjen Bosman onderzoek gedaan naar een manier om op een voor het publieke tastbare wijze aandacht te vragen voor de...
Voorzitter Evert Vermeer spreekt wethouders toe

Stichting Oer-IJ wil proactiever meedenken over toekomst

woensdag 21 oktober 2020
De Stichting Oer-IJ heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met initiatieven en projecten die er op gericht waren meer bekendheid te geven aan de...

Reconstructie stuk Oer-IJ in de Houtrak

woensdag 28 oktober 2020
In opdracht van de provincie werkt Staatsbosbeheer aan een kwaliteitsimpuls van de natuur bij het Noorderbos in de Houtrakpolder langs het Noordzeekanaal,...

Documentaire over invloed groei Amsterdam

zondag 11 oktober 2020
De Metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van de hoofdstad met 32 omliggende gemeenten, heeft een documentaire laten maken met als thema de...

Archeologische vondst Limmen blijft toegedekt

vrijdag 9 oktober 2020
De provincie Noord-Holland gaat niet ingrijpen bij het bebouwen van het gebied waar drie maanden geleden archeologische opgravingen zijn gedaan. De...

Herinventarisatie ‘geesten’ door David Frits Zeiler

zondag 4 oktober 2020
 Op de foto van Lia Vriend de Oosterbuurt in Castricum, een geest.In het rapport ‘Geesten van Holland’ wordt door David Frits Zeiler de actuele...
Poldermolen de Woudaap | Foto: Lia Vriend

Projectplan voor Krommeniër Woudpolder ligt ter visie

zaterdag 3 oktober 2020
Poldermolen de Woudaap | Foto: Lia Vriend Het ontwerp-projectplan voorziet in het verbeteren van de binnenwaartse stabiliteit van de waterkering door het...

Noord-Holland wil haast maken met voltooien Natura 2000

vrijdag 2 oktober 2020
Noord-Holland gaat vol inzetten op het afronden van het Natuurnetwerk Nederland in 2027. Daardoor verbetert de biodiversiteit in de provincie, omdat dieren...

Beverwijk en Heemskerk accepteren Golfbaanvariant

zaterdag 26 september 2020
De gemeenteraden van Beverwijk en Heemskerk accepteren - met grote tegenzin - de Golfbaanvariant voor de nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en de A9. Beide...

Visie Duinbehoud op kustgebied Noord-Kennemerland

zondag 27 september 2020
De Stichting Duinbehoud heeft een visie opgesteld over de Binnenduinrand van Noord-Kennemerland. In het bestuurlijk overleg tussen de provinciale...

Provinciale regie nodig bij regionale energiestrategie

donderdag 24 september 2020
Er is meer regie nodig bij zoeklocaties windmolens en zonnevelden in Noord-Holland. Dat verzoek richten Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten,...
Schermopname van de website

Stelling van Amsterdam nu in 360º vanuit de lucht te bekijken.

zondag 20 september 2020
Het historische verdedigingswerk Stelling van Amsterdam is op een bijzondere manier vastgelegd. Alle forten en belangrijke sluizen zijn met behulp van een...

Omgevingsverordening in concept gereed

dinsdag 15 september 2020
Vorige week is de definitieve (concept)versie Omgevingsverordening NH2020 verschenen. De commissie Ruimte Wonen en Klimaat van Provinciale Staten bespreekt...

Extra fiets-excursie Fort K'IJK afgelast

dinsdag 15 september 2020
*** Helaas kan de excursie vanwege de maatregelen i.v.m. corona niet doorgaan ***Op 11 oktober zou de Stichting Oer-IJ een extra fietsexcursie vanuit Fort...

Nieuw boek over archeologie in de Zaanstreek

zondag 6 september 2020
Speuren in het veen, is een nieuw boek over zestig jaar archeologie in de Zaanstreek, Waterland en omstreken. De uitgave is een samenwerking tussen AWN en...
Jan Steen, collectie National Collection of Scotland, Ediburgh

Brochure Gemeente Velsen, open monumentendag

woensdag 9 september 2020
Jan Steen, National Collection of Scotland, EdiburghIn het weekend van 12 en 13 september zal er landelijk dit jaar een ‘light versie’ van de Open...

Oer-IJ lezingen mogelijk via internet te volgen

dinsdag 8 september 2020
Vooralsnog gaan we er van uit dat de populaire Oer-IJ lezingen weer worden hervat. De corona-maatregelen hebben wel tot gevolg dat daar minder mensen bij...
koeien hoog weide

Boeren hebben zelf oplossing voor bodemdaling

vrijdag 4 september 2020
De boeren zijn al druk bezig met de aanpak van de bodemdaling en CO2-uitstoot van veenweidegebieden. Het opleggen van verplichte normen voor de terugdringing...
buitengebied castricum

Omgevingsverordening: Landschap beter beschermen

donderdag 3 september 2020
Gedeputeerde Staten hebben de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld met daarin nieuwe regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De provincie...
sjakel

Sjakel van Wesemael in Oer-IJ bestuur

donderdag 20 augustus 2020
Sjakel van Wesemael, sectordirecteur Natuur & Beleving bij het PWN, komt het bestuur van de Stichting Oer-IJ versterken. Ze is benoemd in de functie van...
veenweides-guisveld

Waterstand veenweides moet omhoog

maandag 1 juni 2020
De Raad voor de Leefomgeving adviseert het kabinet de waterstand in veenweidegebieden te verhogen om zo de verdere verzakking van het land tegen te gaan....

Nieuwe website NH-pad

dinsdag 25 augustus 2020
 De website van het Noord-Hollandpad  is compleet vernieuwd. Behalve voor duidelijke routebeschrijvingen van de 16 etappes, kan de wandelaar hier nu ook...
Foto: Léon Klein Schiphorst

Kastelenroute Heemskerk 'ommetje van de maand'

zaterdag 22 augustus 2020
Joop Duijs, geboren Zaankanter, al jaren (inter)nationaal wandelverslaggever van De Telegraaf en auteur van vier wandelboeken, heeft een mooie beschrijving...

Gidsen in Museumgemaal

dinsdag 18 augustus 2020
De eerste zondag van september en oktober (start 13.00 u) is er een korte buitenwandeling, waar iedereen die dat wil zo bij kan aansluiten. Aanmelden is niet...

Kennisdocument Aardkundige waarden Oer-IJ gebied

maandag 10 augustus 2020
Het kennisdocument ‘Aardkundige waarden’ is het eerste van drie gedetailleerde publicaties over de bijzondere landschappelijke kwaliteit en kwetsbaarheid...

Grafheuvel uit bronstijd in Limmen gevonden

zondag 19 juli 2020
Bij grondverplaatsing op een bouwterrein in ontwikkeling aan de Visweg in Limmen zijn restanten van vermoedelijk een grafheuvel uit de bronstijd gevonden....

Expo over tunnelaanleg

dinsdag 14 juli 2020
Archeologisch museum Baduhenna, gevestigd in het souterrain van het Willibrordus Business Centrum (voormalige Sint Willibrordusstichting) aan de...

'Ontdek de eigen omgeving'

woensdag 15 juli 2020
Een samenwerkingsorganisatie van lokale recreatieondernemers heeft de campagne ‘Ontdek regio Alkmaar’ gelanceerd, onder meer met een eigen website. Op...

Eendenkooi Uitgeest nu monument

vrijdag 17 juli 2020
Links Uitgeest, rechts Heemskerk. Vliegerfoto Tom KisjesDe Eendenkooi Van der Eng in de bosjes aan de oostkant van de provinciale weg tussen Uitgeest en...

Bossen dankzij Oer-IJ

vrijdag 10 juli 2020
Bij de aanleg van de nieuwbouwwijk Weespersluis in de Bloemendalerpolder bij Weesp zijn in de bodem tientallen veeneiken aangetroffen uit de late prehistorie...

Boeren maken toekomstplan

vrijdag 10 juli 2020
De landbouw in de regio Heemskerk gaat de toekomstplannen van agrarische ondernemers inventariseren. De uitkomsten worden gebruikt voor het landschapsplan...

Boekje over tuinbouw Beverwijk

dinsdag 7 juli 2020
‘Malse spinazie’, ‘friszure rabarber’, knapperige wortelen, bijterige boontjes en sappige aardbeien’. Dat kwam vroeger allemaal van de verdwenen...

Nieuwe fietsroute Heiloo-Limmen-Akersloot

woensdag 1 juli 2020
Foto: De Limmer Die, ©Tom KisjesDe werkgroep Heiloo van de Stichting Oer-IJ heeft een nieuwe fietsroute 'Oer-IJ en de strandwallen' samengesteld en in een...
houtloods

Handleiding monumentenzorg

woensdag 24 juni 2020
De provincie Noord-Holland telt ruim 500 provinciale monumenten, waaronder gebouwen, archeologische monumenten, dijkstructuren, een beschermd dorpsgezicht en...
Onderzoek Oud Haerlem

Unieke vondsten bij Oud Haerlem

woensdag 1 juli 2020
Op de montagefoto zijn de contouren van een onbekend kasteel op het terrein van Oud Haerlem zichtbaar gemaakt. Links de rotonde bij de Laan van Broekpolder...
Uitgeestermeer

Schap verzamelt toekomstwensen gebied

woensdag 1 juli 2020
Er wordt hard gewerkt aan de toekomstvisie voor Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Het recreatieschap doet daarbij een beroep op de bewoners in...
onderzoek bakkummerweidje

Archeologisch onderzoek naar kasteel in Bakkum

maandag 29 juni 2020
Maandag 29 juni is op het Bakkummerweidje aan de eind van de Madeweg in Bakkum uitgebreid archeologisch onderzoek naar sporen van het kasteel van Floris van...

Volksverhaal over Zanddijk

maandag 29 juni 2020
Schrijfster Suzanne Buis uit Limmen levert de Noord-Hollandse bijdrage in het boek ’Van bij ons’, waarin volksverhalen uit de twaalf Nederlandse...

Uitgeest leeft met water

dinsdag 9 juni 2020
Uitgeest leeft met water, is de titel van een boekje dat de Stichting Oer-IJ heeft uitgegeven voor de basisscholen in Uitgeest. Er wordt een fietsroute in...
wormer

Landschap beter beschermen

donderdag 28 mei 2020
De Stichting Oer-IJ is een van de 24 Noord-Hollandse organisaties op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie die het voorstel van de provincie...

Ode aan het erfgoed

zaterdag 27 juni 2020
Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland maakt een tijdschrift over erfgoed én degenen die er elke dag mee bezig zijn. Ode is een...
archeoloog bij voetstap

Voetafdruk van 3500 jaar oud

zaterdag 30 mei 2020
In Zuiderloo wordt sinds begin april archeologisch onderzoek gedaan. Door archeologen van Archol is daarbij een prehistorische voetafdruk van één van de...

Kunstenaars in loods Stelling

maandag 18 mei 2020
Tussen Uitgeest en Krommenie ligt Fort aan den Ham, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De 19e-eeuwse houten genieloods op het terrein is van binnen en...

Tunnel A8 A9 kan niet

zaterdag 30 mei 2020
De provincie heeft onderzocht of de A8 (gedeeltelijk) met een tunnel verbonden kan worden met de A9 en wat het effect daarvan is op het UNESCO Werelderfgoed...

Huys Egmont mag verbouwen

donderdag 14 mei 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen is akkoord met het door de Stichting Historisch Egmond gemaakte plan voor een nieuw Huys Egmont. Al in...

Onderwijsproject Castricum

woensdag 29 april 2020
Vorig schooljaar is Stichting Oer-IJ in Uitgeest begonnen met het ontwikkelen van lesmateriaal over het landschap in de eigen leefomgeving (zie het item...

Bijzonder provinciaal landschap

woensdag 29 april 2020
Er zijn veel wetten en regels die een rol spelen in de ruimtelijke ordening (RO). Jaren geleden is besloten om de regelgeving m.b.t. de RO te vereenvoudigen...

Nieuw plan voor Erfgoedpark

zaterdag 18 april 2020
De Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest is blij met de mogelijkheden die de beoogde exploitanten van het voormalig Erfgoedpark De Hoop zien voor een...

Voeg natuur samen

vrijdag 29 november 2019
Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland heeft in een interview met het Noordhollands Dagblad een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor het op...
water

Routes als audiotour

zaterdag 4 april 2020
De Werkgroep Oud-Castricum heeft via internet drie gidsjes als audiotour gratis beschikbaar gesteld. Het gaat om de fietstocht Schulpvaartroute, de...
Adnan Tekin

Extra geld voor Golfbaantracé

vrijdag 29 november 2019
De provincie Noord-Holland trekt twee miljoen euro extra uit voor aanvullend onderzoek naar een aansluiting van de A8 op de A9 volgens het gekozen...

Roman in decor Oer-IJ gebied

vrijdag 29 november 2019
Historisch geograaf Chris de Bont heeft een historische roman geschreven die zich vooral afspeelt in het Oer-IJ gebied. Hij noemt het boek ‘ De man van...

Het Oer-IJ in de klas

vrijdag 29 november 2019
Leerkrachten van basisscholen in Uitgeest kunnen binnenkort beschikken over lesmateriaal bedoeld om scholieren op een leuke speelse manier te informeren over...

Planbureau: Pas bouwen na 'landschapstoets'

vrijdag 29 november 2019
Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt zich ernstige zorgen over actuele bedreigingen voor de natuur en cultuurhistorische waarden van het landschap en...

Boeren willen wel compensatie voor nieuwe natuur

vrijdag 29 november 2019
Er valt met agrariërs best te praten over de vorming van een aaneengesloten natuurgebied tussen de duinen en het Die-gebied, zoals Landschap Noord-Holland...

Oer-IJ educatieproject gepresenteerd

vrijdag 29 november 2019
De Stichting Oer-IJ heeft woensdagmiddag 20 november in de basisschool De Molenhoek te Uitgeest het educatieproject gepresenteerd dat leerkrachten op de...