Naar overzicht

Noord-Holland op de schop voor transport energie

vrijdag 13 november 2020

Energietransitie, woningbouw en economische ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Daardoor zit de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen aan zijn limiet. De provincie Noord-Holland pakt samen met de netbeheerders de belangrijkste knelpunten aan. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben daarvoor een plan van aanpak gemaakt. Vanwege de impact op de landelijke omgeving en omdat bij het vaststellen van tracés voor nieuwe transportleidingen keuzes moeten worden gemaakt, volgt de Stichting Oer-IJ het proces kritisch.


De provincie heeft in een toelichting het volgende persbericht uitgegeven:

De provincie en netbeheerders gaan als eerste een aantal zogenaamde ‘no-regret maatregelen’ uitvoeren – maatregelen die op korte termijn sowieso moeten worden genomen om te voorkomen dat we zonder elektriciteit komen te zitten. Tegelijkertijd wordt een ontwerp gemaakt voor toekomstbestendige nieuwe energienetwerken.

“Het lokaal opwekken van warmte en elektriciteit, productie en transport van waterstof en het afvangen van CO2, vragen allemaal om stevige aanpassingen van de energie-infrastructuur. Dit stelt ons voor een flinke opgave met een hoge urgentie. Maar dit biedt ook kansen voor de Noord-Hollandse economie en de verduurzaming van onze samenleving”, stelt gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat & Energie). “Deze vraagstukken houden niet op bij gemeentegrenzen en vragen om een stevige coördinatie van de provincie. Die rol pakken wij graag.”

Het ontwerp van een nieuw flexibel energiesysteem voor meerdere soorten energie (een hybride systeem), is een complexe opgave. Technologieën ontwikkelen zich razendsnel. De provincie pakt als overheid de coördinatie voor de regio, over gemeentegrenzen heen. Behalve met de netbeheerders trekt zij daarbij ook op met gemeenten, rijk, energiegebruikers en elektriciteitopwekkers.

Dat doet zij ook bij de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Waterstof is noodzakelijk om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te behalen. Ook vanuit economisch perspectief en het behoud van werkgelegenheid is het inzetten op waterstof in Noord-Holland van groot belang.

De industrie zal in de nabije toekomst voor een belangrijk deel van gas overstappen op waterstof. De havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder kunnen hier een belangrijke rol in spelen. GS hebben daarom ook een waterstofstrategie opgesteld.

Klik hier voor het complete rapport.