Naar overzicht

Meer maatregelen noodzakelijk voor herstel Duinreservaat

De Ecologische Autoriteit in advies concept-natuurdoelanalyses
zondag 3 december 2023

De Ecologische Autoriteit heeft een advies gegeven  over de concept-natuurdoelanalyses van de Schoorlse Duinen en het Noord-Hollands Duinreservaat. Zij geeft aan dat er al verschillende (beheer)maatregelen worden genomen om de natuur te herstellen, maar dat er meer nodig is om verslechtering te voorkomen.

In het advies van de Ecologische Autoriteit staan voorbeelden genoemd om de verslechtering tegen te gaan. Zo is het belangrijk om het natuurlijke proces van stuivend zand in het duin terug te brengen. Daardoor blijven de duinen rijk aan kalk. Dat is belangrijk voor plantensoorten die in de duinen leven en de dieren die hier weer van leven. En het is onder andere ook een natuurlijke bescherming tegen de zee. Zand wordt nu nog op veel plekken vastgehouden door onder andere aangeplante dennenbossen en helmgras. De Ecologische Autoriteit geeft aan dat het nodig is om naaldbos en uitheemse planten als de Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Op verschillende plekken in de duinen is de provincie daar al mee bezig.

Lees hier het volledige rapport van de Ecologische Autoriteit