Naar overzicht

Nieuwe publicatie archeologische vondsten in Velsen-Zuid

zaterdag 24 oktober 2020
Publicatie Engelmunduskerk

Deze week is het rapport over de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid online gepresenteerd. Hierin staat de rijke historie van de Engelmunduskerk centraal. De basis voor dit rapport is oud archeologisch (1945-1968) en bouwhistorisch onderzoek. Deels werd het uitgevoerd door bevlogen vrijwilligers, deels door archeologen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Het leidt, tientallen jaren na dato, bij herbestudering van het materiaal tot een volledig verslag van de archeologische onderzoeken.

De provincie Noord-Holland maakt archeologisch onderzoek voor een breed publiek toegankelijk met verschillende publicaties. Alle publicaties, behalve de publieksboeken, zijn kosteloos online beschikbaar.

Klik hier voor het boek. 

Klik hier voor een overzicht van alle  archeologische publicaties bij de provincie, die on line beschikbaar zijn.