Naar overzicht

Ook Heemskerk overweegt uit project A8-A9 te stappen

donderdag 23 februari 2023
Fort Veldhuis

Het Noord Hollands Dagblad van 23 februari 2023 meldt dat gemeente Heemskerk overweegt om uit het project te stappen. Ook het college van Beverwijk stelt het besluit over het ondertekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst uit.

Het artikel uit de krant:


Heemskerk wil zich terugtrekken uit project A8-A9.

’Kosten te hoog, verlies Werelderfgoedstatus onacceptabel: Dit gaat hem gewoon niet worden’


Heemskerk overweegt uit het project Verbindingsweg A8-A9 te stappen omdat het plan ’niet langer realistisch is’. Ook het Beverwijkse college heeft het besluit uitgesteld over het wel of niet ondertekenen van een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

De kans op aanleg van de verbindingsweg A8-A9 is nagenoeg nihil vanwege de zeer hoge kosten en het verlies van de Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam. „Wij kunnen daarom de samenwerkingsovereenkomst voor een volgende fase niet met goed fatsoen ondertekenen”, zegt Heemskerks wethouder Ron Suanet.

Zijn Beverwijkse collega Teun Jan Tabak laat weten: „Ons college heeft de besluitvorming hierover uitgesteld naar aanleiding van de berichtgeving in het Noordhollands Dagblad. Het college is nu met de provincie in gesprek om opheldering. Uiterlijk 21 maart nemen we een besluit over de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Daarna is het aan de gemeenteraad erover te besluiten.”

Vurig

Gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van de provincie Noord-Holland had afgelopen vrijdag een ontmoeting met bewoners van Krommenie over de verbindingsweg die daar vurig gewenst is. De gedeputeerde liet tijdens die bijeenkomst geen valse hoop bestaan. De weg is voor Zaanstad belangrijk, maar zelfs het provinciebestuur is niet echt overtuigd van de noodzaak. Hij verwacht dat er in Den Haag nog minder enthousiasme is. „Als Nederland hebben wij de mond vol over het behoud van erfgoed in de hele wereld. Ik denk niet dat na dit advies het ministerie zegt dat er toch een snelweg door ons eigen erfgoed moet komen.”

Leefbaarheid

Suanet: „We zagen het wel aankomen natuurlijk, maar de stelligheid waarmee gedeputeerde Olthof in Krommenie gesproken zou hebben, verraste ons. De verbindingsweg A8-A9 middels de voorliggende Golfbaanvariant, het gaat hem gewoon niet worden. Als wij de vernieuwde overeenkomst niet ondertekenen dan is dat niet een negatieve daad, maar een realistische daad. De problemen op het gebied van leefbaarheid en mobiliteit blijven echter bestaan. In de Zaanstreek maar ook in Heemskerk en de rest van de IJmond. Die problemen kunnen en moeten we uiteindelijk samen oplossen.”

Daarbij denkt hij aan de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft, maar ook de ontsluiting van Heemskerk en Beverwijk. „Zeker als op langere termijn het project Spoorzone van Beverwijk gestalte krijgt en er duizenden nieuwe woningen bij komen. Ik bekijk de problematiek dus niet alleen vanuit Heemskerk, maar meer in de context van de gehele regio.” (Metropool Regio Amsterdam, red.)

Gedeputeerde Olthof voegde daar woensdagmiddag aan toe: „De noodzaak om die opgave op te lossen is er inderdaad nog altijd. Wij gaan daarom verder met het landschapsplan en wachten de besluitgen van Unesco en het ministerie van OCW af.”

Miljard

Het Rijk heeft vorig jaar april aangegeven niet te willen bijdragen aan de financiering van de verbindingsweg A8-A9. Volgens de berekening op dat moment zou de weg één miljard euro gaan kosten. De kosten liggen intussen mogelijk hoger door stijgende bouwkosten en inflatie.

De status Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam is daarnaast cruciaal. Adviesbureau Icomos van Unesco zegt sinds 2017 hetzelfde: ’Een weg door het erfgoedgebied levert een negatief advies op. Ook met een verdiepte weg gaan wij niet akkoord’. De provincie Noord-Holland liet een peperdure landschapsstudie uitvoeren en daaruit werd toch een in het landschap verdiepte weg aanbevolen. Icomos adviseerde dus negatief - voor de tweede keer - met een vernietigend onderzoeksrapport.

Tekentafel

Suanet: „We moeten stoppen waar we mee bezig zijn, het is niet realistisch en er is geen geld voor. Terug naar de tekentafel dus om op een nieuwe manier te gaan kijken naar de problemen. De oplossing hoeft niet per se te liggen in asfalt. Daarin werken wij heel graag samen met de andere partijen.”