Naar overzicht

Oer-IJ educatieproject gepresenteerd

vrijdag 29 november 2019

De Stichting Oer-IJ heeft woensdagmiddag 20 november in de basisschool De Molenhoek te Uitgeest het educatieproject gepresenteerd dat leerkrachten op de scholen in de regio kunnen gaan gebruiken voor omgevingsonderwijs, waarbij de kinderen op een actieve en speelse manier worden betrokken bij de geschiedenis van hun eigen woonomgeving. Aan het project is door een werkgroep van diverse organisaties twee jaar gewerkt. Vanuit het onderwijsveld zelf, maar ook door de Vereniging Oud Uitgeest en Stichting Kist.

Bij de toelichting op het lesmateriaal waren diverse vertegenwoordigers van scholen uit Uitgeest aanwezig. Ook cultuurwethouder Cecilia van Weel-Niesten was onder de toehoorders. De productie van lesmateriaal is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Stichting TriArcus uit Heemskerk en de Stichting Kist.

Uitgeest is een pilot in het project voor een bredere opzet waarbij uiteindelijk alle onderwijskrachten van basisscholen in de IJmond en BUCH-gemeenten terecht kunnen voor lesmateriaal. Daarvoor wordt een speciale website ingericht. Het is ook de bedoeling in de uitvoering samen te werken met Huis van Hilde. De lessen hebben een pro actief karakter waarbij de leerlingen zelf op onderzoek uitgaan en buiten in het landschap vragen op antwoorden moeten vinden. Hun bevindingen zullen steeds als rapportages in de vorm van een verslag of werkstuk aan de school en ouders worden gepresenteerd.

In de eerste fase behelst het lesmateriaal vier thema’s. Dan gaat het om de figuur en betekenis van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, de waterhuishouding in de regio, de bijzondere bodemstructuur van Kennemerland en de aanwezigheid van de Romeinen hier in de vroegste geschiedenis. Bij activiteiten in het buitengebied worden ook de gidsen van de Stichting Oer-IJ ingezet. Een apart onderdeel is een wandel- en fietstocht langs markante water plekken in de buurt. De scholieren gaan de tocht lopen met behulp van GPS. Er komt ook een boekje met een routebeschrijvingen waarmee ouders en grootouders zelf met kinderen op pad kunnen gaan.

Jan Hormann is als voorzitter van de werkgroep de eerste contactpersoon voor de onderwijsprojecten van het Oer-IJ op de basisscholen. Hij is bereikbaar via de mail (jcmg.hormann@casema.nl) en de telefoon: 06 2074 1412.