Naar overzicht

Plannen voor nieuwe natuur in Zanderij-Noord Castricum

woensdag 28 februari 2024

Er zijn plannen ontwikkeld door de gemeente Castricum, de provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN om van de Zanderij Noord een natuurgebied te maken met ook een recreatieve functie. Dit betreft het gebied ten noorden van de Oude Schulpweg en ten westen van de spoorlijn, grenzend aan het Noord-Hollands Duinreservaat.

Onder meer de Stichting Alkmaardermeeromgeving, de Werkgroep Oud-Castricum, de Stichting Duinbehoud en diverse bewonersplatforms zijn hierbij betrokken.

Er komen wandelpaden en het gehele gebied wordt duinkaartplichtig. De huidige in de duinrand gelegen parkeerplaats verdwijnt. Het gebied krijgt tevens de functie van waterberging. Als onderdeel van dit plan worden ook vijf woningen, een biologische tuinderij en een voedselbos mogelijk gemaakt. De Zanderij Noord wordt toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN, de ecologische hoofdstructuur van Nederland) waardoor het gebied extra bescherming krijgt.

Bron: Stichting Alkmaardermeeromgeving

Klik hier voor het volledige artikel.