Naar overzicht

Friese boerderij uit Romeinse Tijd in IJmuiden

donderdag 29 april 2021

In IJmuiden doen archeologen onderzoek op een terrein aan de Lagerstraat. Tijdens de opgraving hebben zij sporen van een Friese nederzetting gevonden. Deze vondsten gaan bewaard worden in het archeologisch depot van Huis van Hilde.

Zo si een een pottenstapel gevonden. Archeologen nemen aan dat een pottenstapel vroeger werd gebruikt als een soort waterput. Bewoners groeven een aantal potten, zonder bodem, in tot aan een watervoerende laag. Zo ontstond een soort waterput. Een alternatieve functie zou kunnen zijn dat zo’n pottenstapel een koele en donkere voorraadplek is geweest.

Dat hier zo’n pottenstapel is gevonden duidt er op dat er vlakbij een boerderij heeft gelegen. Ook vele andere sporen die hier zijn aangetroffen wijzen hier op: akkers, scherven, greppels en karresporen. Dit alles komt dus uit de Romeinse tijd, 2e/3e eeuw (maar het waren geen Romeinen maar inheemse Friezen die hier woonden!). Eerder zijn op andere plekken in Noord-Holland ook pottenstapels gevonden zoals op het terrein van de Hoogovens en in Castricum.

De opgraving is op 19 april begonnen en zal ongeveer 3 weken duren. Meer hierover lezen kan via Gemeente Velsen, klik hiervoor op deze link

(Bron Huis van Hilde)

Eerder werden pottenstapels gevonden in Castricum. Klik hier om daar meer over te lezen.