Naar overzicht

Provinciale Staten steunen beleid voor behoud buitengebied

vrijdag 23 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben donderdag 22 oktober in meerderheid ingestemd met de Omgevingsverordening NH2020, die voortaan bepalend is bij de beoordeling van plannen voor de leefomgeving en inrichting van de buitenruimte. De nieuwe overkoepelende regeling komt in de plaats van tientallen losse voorschriften en beoogt vooral het landelijke groene karakter van de provincie te behoeden voor verdere aantasting. Met name de natuurorganisaties reageren tevreden en opgelucht op het besluit. De angst bestond dat vanuit de bouwwereld meer ruimte in het groen geclaimd zou worden. 

Aan de besluitvorming is jarenlange discussie vooraf gegaan. Vijfentwintig organisaties op het gebied van landschap, cultuurhistorie en natuur -onder wie de Stichting Oer-IJ – steunden eerder de Omgevingsverordening, waarin een belangrijk deel van het open weidse buitengebied de status “Bijzonder Provinciaal Landschap” heeft gekregen.

,,Het provinciaal bestuur verdient een compliment voor de manier waarop het landschap wordt beschermd, terwijl nieuwe ontwikkelingen onder voorwaarden toch mogelijk zijn. Noord-Holland is de eerste provincie welke gebruik maakt van de mogelijkheid uit de Wet Natuurbescherming om beschermde landschappen in de verordening op te nemen. Naar onze mening is hierdoor een goede balans gevonden tussen enerzijds behoud van het groene en open landschap, en anderzijds ruimte voor ontwikkeling’’, aldus de groene organisaties in een brief.

Aanvankelijk waren er nog zorgen over een optie waarbij projectontwikkelaars op grond van beëindigde agrarische bedrijven clusters woningen zouden kunnen gaan bouwen. Door in regeling op te nemen dat dit maximaal twee woningen mogen zijn, 'die een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied’ wordt dit uitgesloten. Ook komen er meer mogelijkheden om vrijgekomen agrarische percelen om te zetten naar een bestemming die past bij de omgeving, zoals natuurbeheer door boeren.

Tegenstanders willen buiten de stedelijke gebieden meer ruimte en soepeler regels voor woningbouw. Het provinciebestuur is van mening dat binnen en de bestaande aangewezen bouwlocaties voldoende ruimte is om in die behoefte te voorzien.

Alle documenten met betrekking tot de omgevingsverordening staan bij elkaar op een projectpagina van de provincie. Klik hier om daar naar toe te gaan.