Naar overzicht

Jaar vertraging onderzoek naar ‘landschapsplan A8-A9'

zaterdag 14 november 2020

Het onderzoek naar een meer landschappelijke inpassing van een verbindingsweg tussen de A8 en A9 gaat een jaar langer duren. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Er is meer expertise nodig, bovendien zorgen de coronamaatregelen voor vertraging. 

In opdracht van de provincie wordt een 'landschapsplan' gemaakt voor het gebied tussen Assendelft en Heemskerk. Dat moet de bezwaren wegnemen die bestaan tegen de aantasting van het open landschap in dit Oer-IJ gebied. Bovendien zou de aanleg van de weg daarmee ook acceptabel moeten worden voor de UNESCO, die heeft gedreigd met het schrappen van het Werelderfgoed-status voor de Stelling van Amsterdam hier.

De provincie heeft samen met het ministerie van OCW, het kwaliteitsteam en de onderzoeksbureaus geconcludeerd dat extra inzet van werelderfgoed-expertise nodig is. Daarnaast leidt de corona pandemie tot ander vormen van overleg die extra tijd vragen. Hierdoor verschuift de planning. Het go/no go besluit door Provinciale Staten is nu voorzien in het 4e kwartaal van 2021. Dat was oorspronkelijk voorzien in het 1e kwartaal. Gedeputeerde Staten stuurde daarover een brief naar Provinciale Staten. Klik hier om die te lezen.

Een ‘groene coalitie’, waarin onder meer Landschap Noord-Holland, de LTO en de Stichting Oer-IJ samen optrekken, heeft steeds bepleit van de weg af te zien en een oplossing voor de verkeersafwikkeling te zoeken door aanpassing van de bestaande infrastructuur.