Naar overzicht

Pleidooi voor grotere zichtbaarheid Oer-IJ gebied

donderdag 21 januari 2021

Een half januari gehouden webinair met sprekers en discussie over het Oer-IJ gebied is nog online te zien. De digitale bijeenkomst werd georganiseerd door NMF Erfgoedadvies, het in Castricum gevestigde kennis- en adviescentrum archeologie en erfgoed voor Noord-Hollandse gemeenten en instellingen. 

Een van de sprekers was Rik de Visser, landschapsarchitect van Bureau Vista en adviseur van de Stichting Oer-IJ. Hij ziet door de toenemende verstedelijking bedreigingen voor het open buitengebied in Kennemerland en vertelt aan de hand van concrete voorbeelden hoe anders en beter gebruik kan worden gemaakt van de nog in het landschap aanwezige elementen die herinneren aan de oude Oer-IJ bedding. Rik de Visser heeft zijn ideeën om die cultuurhistorische elementen meer te betrekken bij de inrichting van het landschap vertaalt in diverse plannen. Die lopen uiteen van waterberging door gebruik te maken van al aanwezig reliëf in het landschap tot aan het realiseren elementen die de geschiedenis van het gebied meer zichtbaar en beleefbaar maken.

Archeologisch adviseur van bij provincie Noord-Holland Rob van Eerden was nauw betrokken bij de oprichting en inrichting van Huis van Hilde in Castricum. De naam van dit Archeologiemuseum is ontleend aan de prehistorische vrouw van wie bij nieuwbouw in het Oer-IJ gebied een skelet is gevonden. Haar geraamte en een reconstructie van haar als mensfiguur is te zien op de vaste tentoonstelling. Van Eerden bepleit meer te doen met de vondstlocaties van Hilde en andere figuren uit de expositie. Met een verhaal op de plek waar die mensen hebben geleefd, krijgt het gebied een identiteit en gaat het meer tot de verbeelding spreken. Ook hij ziet bedreigingen voor het rijke landschap, maar gelooft ook in de kansen die er liggen om er nog iets moois mee te doen.

De derde spreker was Jerry Huisman van ProRail. Hij is archeoloog en wordt al zodanig betrokken bij groter infrastructurele werken van spoorwegbeheerder. Bij graafwerkzaamheden wordt ook aandacht besteed aan mogelijk sporen uit de geschiedenis van een gebied. Naast onderzoek en bescherming gaat het dan om het zoeken naar mogelijkheden om iets met die vondsten en kennis te doen. Als voorbeeld noemde Huisman het viaduct onder het spoor in Heiloo, waar onder de strandwal door een tunnel is aangelegd.

Klik hier voor de online-uitzending (spoel de eerste 17 minuten testbeeld door)

Klik hier op de titels Uitkijktoren en Oer-IJ Taal voor de rapporten van Rik de Visser