Meer informatie over nieuwe uitgave Stichting Oer-IJ

cover boek Verrassende Natuur van het Oer-IJ landschap

In de groene driehoek tussen Amsterdam, Haarlem en Alkmaar ligt het Oer-IJ gebied; ingeklemd tussen drie verstedelijkte regio’s. Maar verrassend genoeg is de natuur in Nederland nergens zo gevarieerd als hier. Over het bijzondere landschap en de flora en fauna die daar bij horen is nu een boek verschenen. Bedoeld om een breed publiek daar kennis mee te laten maken. De uitgave is een initiatief van Stichting Oer-IJ.

Eerder schreef bioloog Bart Korf namens Stichting Oer-IJ voor politiek en bestuur al een ‘kennisdocument’ om duidelijk te maken hoe bijzonder de natuurwaarden hier zijn. Die gedetailleerde inventarisatie en beschrijving was de basis voor het nu verschenen publieksboek. Voor de diverse hoofdstukken is een keur aan gastschrijvers uitgenodigd die vanuit hun vakgebied voor specialisten kunnen doorgaan. In het boek staan veel illustraties, luchtfoto’s en speciaal voor de uitgave zijn verhelderende kaarten gemaakt.

Het afsluitende hoofdstuk gaat in de op de toekomst en beschrijft een scenario waarbij behoud en versterken van natuurwaarden in het Oer-IJ gebied kunnen worden gecombineerd met het zoeken naar oplossing voor klimaatverandering, verstedelijking, recreatiebehoeften en een natuur inclusieve landbouw. Hoe bijzonder flora en fauna zijn, ervaren de lezers zelf wanneer ze een bezoek brengen aan de ‘hotspots’ die apart in het boek zijn opgenomen. Ze linken naar aanvullende informatie op de websitepagina 'Parels van het Oer-IJ landschap'.

.

Klik hier voor de inhoudsopgave van het boek

Klik hier voor het voorwoord van Mees Hartvelt , voorzitter van Stichting Oer-IJ.

Klik hier voor het overzicht ‘Parels van het Oer-IJ landschap’.

Klik hier voor overzicht van geraadpleegde bronnen.

Klik hier voor het Kennisdocument Natuur van het Oer-IJ gebied van Bart Korf

Klik hier voor een overzicht van de instellingen en organisaties die de uitgave van het boek financieel mogelijk hebben gemaakt.

De uitgave Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap kost 24,50 euro, is te koop in de boekhandel en ook verkrijgbaar bij Archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum.