Naar overzicht

Sporen Kasteel Meerstein in Heemskerk gevonden

zaterdag 18 december 2021

Archeologen hebben tijdens een proefsleuvenonderzoek op een sloopterrein bij het Europaplein in Heemskerk sporen aangetroffen, mogelijk van Kasteel Meerstein. Het gaat om een gracht, kuilen, sloten en palenrijen. Ook werden muurresten, een waterput en een tonput aangetroffen. Het nieuws wordt gemeld op de website van de IDDS Groep bv uit Noordwijk, dat de werkzaamheden ter plaatse uitvoert.

Het plangebied valt op de Archeologische Monumentenkaart binnen een gebied met archeologische waarde. Op dit terrein bevond zich Kasteel Meerstein, dat in de tweede helft van de dertiende eeuw zou zijn gebouwd. De locatie van het kasteel is eerder vastgesteld aan de hand van topografische kaarten uit circa 1850. “Dat er in de ondergrond overblijfselen lagen, hadden we dus verwacht“, aldus D. de León Subías, IDDS Archeologie.

,,Het is nog onbekend waartoe de resten exact behoren. We gaan ervan uit dat de gedempte gracht de zuidelijke gracht van het kasteel is geweest. De kuilen, sloten en palenrijen zijn mogelijk resten van de tuininrichting. Het is vrij zeker dat de waterput, de tonput en de muurresten tot een bijgebouw van het kasteel hebben behoord.’’

Hoe oud de gracht, kuilen en sloten zijn, is op dit stadium van het onderzoek onbekend. Een specialiste zal daarvoor het aangetroffen aardewerk moeten onderzoeken. De baksteensporen dateren in de Nieuwe Tijd. Op de kaart uit 1730 staat een gebouw getekend waarvan vermoedelijk de fundering is aangetroffen. De resten dateren daardoor van voor 1730.

Bron: idds.nl