Naar overzicht

Roman in decor Oer-IJ gebied

vrijdag 29 november 2019

Historisch geograaf Chris de Bont heeft een historische roman geschreven die zich vooral afspeelt in het Oer-IJ gebied. Hij noemt het boek ‘ De man van Weelde’ zelf een magisch-realistisch getoonzette kroniek over de geschiedenis van een familie die deels wortelt in een vroegmiddeleeuwse, net gekerstende wereld en deels in een Noordse mythische. De proloog en het eerste hoofdstuk zijn te lezen op de website paganellusminor.nl. Het boek kan daar ook worden besteld.

In zijn meer dan veertigjarige praktijk als klassiek historisch geograaf, heeft Chris de Bont het Oer-IJ gebied en diens geschiedenis heel goed leren kennen. Vanuit die achtergrond heeft hij ‘een magisch-realistisch fictief verhaal geschreven dat uitwaaiert vanuit Kennemerland naar andere delen van Europa, maar ook steeds weer naar Kennemerland terugkeert.’

Als historische geograaf publiceerde hij ook vaktechnisch over Kennemerland en de Zaanstreek. Twee keer hield hij een lezing voor de Oer-IJ Academie.

www.paganellusminor.nl