Naar overzicht

Stichting Oer-IJ wil proactiever meedenken over toekomst

woensdag 21 oktober 2020
Voorzitter Evert Vermeer spreekt wethouders toe

De Stichting Oer-IJ heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met initiatieven en projecten die er op gericht waren meer bekendheid te geven aan de kwaliteit en kwetsbaarheid van het unieke Oer-IJ gebied. Het bestuur blijft daar mee doorgaan, maar wil zich de komende tijd ook nadrukkelijker en proactiever gaan bemoeien met ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de inrichting en de toekomst van het landschap. Verantwoorde verstedelijking, de energietransitie, infrastructuur, natuur inclusieve landbouw, herstel biodiversiteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid zijn daarbij terugkerende thema’s. De Stichting Oer-IJ wil actuele zaken op dit terrein vooral in samenhang beoordelen en becommentariëren. Niet elk voor zich, maar integraal. Het belang van cultuurhistorie, natuur- en landschap en duurzame economie zijn daarbij het uitgangspunt en richtinggevend. Die andere benadering biedt ook kansen en kan bijdragen aan oplossingen voor actuele ruimtelijke vraagstukken. 

Klik hier voor de aanscherpte Missie & Visie.