Naar overzicht

Handleiding monumentenzorg

woensdag 24 juni 2020
houtloods

De provincie Noord-Holland telt ruim 500 provinciale monumenten, waaronder gebouwen, archeologische monumenten, dijkstructuren, een beschermd dorpsgezicht en objecten zoals sluizen en grenspalen. Noord-Holland was de eerste provincie in Nederland die besloot om belangrijk erfgoed zelf te beschermen. Steunpunt Monumenten & Archeologie heeft nu een handreiking gepubliceerd die gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op provinciale monumenten. De notitie is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

In Nederland zijn alleen in Drenthe en Noord-Holland provinciale monumenten aangewezen. Dit zijn objecten, archeologische monumenten en andere bovengrondse structuren die herkenbaar zijn voor de provincie. In Noord-Holland denken we meteen aan de Stelling van Amsterdam, de West-Friese Omringdijk, vlotbruggen en stolpboerderijen. Ze zijn typisch Noord-Hollands en worden gezien als belangrijke identiteitsdragers.

De eigenaren van deze objecten en structuren willen regelmatig aanpassingen doen aan hun eigendom om deze te kunnen blijven gebruiken en ze daarmee een goede toekomst te geven. Gemeenten spelen bij de vergunningverlening een belangrijke rol, maar de te volgen procedures blijken niet voor iedereen duidelijk te zijn. Daarom heeft het Steunpunt Monumenten & Archeologie een en ander op een rijtje gezet.

Klik hier voor de handreiking.

Op de foto een provinciaal monument: een originele houtdroogloods uit Westzaan die nu op het Erfgoedpark De Hoop aan het Uitgeestermeer staat.