Naar overzicht

Zorgen bij natuurorganisaties over aansluiten windparken

dinsdag 9 april 2024

Nederlandse natuurorganisaties roepen het Rijk op om de natuur te ontzien tijdens de aansluiting van windparken op zee, op het elektriciteitsnet op land.

Om die windparken aan te sluiten zijn enorme aanlandlocaties nodig. Grote transformatorstations, hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.

Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud en Natuur & Milieu zijn voorstander van de transitie naar duurzame energie, maar roepen het Rijk op om bij hun keuzes natuur en landschap als uitgangspunt te nemen in de planvorming. De natuurorganisaties laten dit weten in hun reactie op het concept ‘Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031 – 2040’.

Een aantal voorgestelde elektriciteitsroutes doorkruist natuurgebieden, zowel op de Noordzee als op land. Dit zijn gebieden met een beschermde status en leefgebied voor kwetsbare planten en dieren.

,,In Noord-Holland is de locatie bij Den Helder echt heel nadelig voor het landschap. Zowel visueel, landschappelijk als voor vogels. Want de energie die hier aan land komt moet via een dubbele rij elektriciteitsmasten en de bijbehorende energiestations door de hele provincie naar het zuiden worden getransporteerd”, volgens Ninouk Vermeer van Natuurmonumenten in Noord-Holland.

IJmuiden

,,Ook zuidelijke aanlandingsplekken hebben grote consequenties voor natuur en landschap. De route bij IJmuiden loopt meer dan zes kilometer door een kwetsbaar Europees beschermd Natura 2000-duingebied Kennemerland Zuid. Hoewel de kabels ondergronds komen te liggen, zullen ze op vier plekken bovengronds komen. Het boren en de aanleg brengt ernstige natuurschade met zich mee.”

Bron: Noordhollands Dagblad. Klik hier voor het volledige artikel.