Naar overzicht

Beverwijk en Heemskerk accepteren Golfbaanvariant

zaterdag 26 september 2020

De gemeenteraden van Beverwijk en Heemskerk accepteren - met grote tegenzin - de Golfbaanvariant voor de nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en de A9. Beide gemeenten reserveren 2,1 miljoen euro, die alleen gebruikt mogen worden om de leefbaarheid in de Broekpolder op peil te houden. 

Het is aan de gemeenteraden om later te beoordelen of de leefbaarheid voldoende op peil blijft. Zo niet, dan trekken ze het geld terug, 2,1 miljoen euro voor elke gemeente. Een tweede eis is dat Velsen ook mee blijft betalen. De bijdrage daar staat overigens ter discussie.

De Golfbaanvariant is een voldongen feit, vindt de coalitie in Heemskerk. De grond die op bedrijventerrein De Trompet gereserveerd was voor de Heemskerkvariant, staat al te koop.

De provincie heeft duidelijk gekozen, zegt John Kolenbrander van Heemskerk Lokaal. ,,Het is de goedkoopste oplossing, de grond is al eigendom van Rijkswaterstaat. Het beste is om weer mee te praten om de meeste invloed uit te kunnen oefenen voor de Broekpolder. If you can’t beat them, join them.’’ De Heemskerkse wethouder Gaatze de Vries mag weer in de stuurgroep meepraten ’om de schade te beperken’, zoals Robbert Nijboer (D66) zegt.

De actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar vindt dat de wethouder moet bewaken dat de geluidoverlast verminderd wordt. ,,Dit is een nadrukkelijke ontwerpeis’’, schrijft Simone Bosland van de actiegroep aan de raadsleden in Heemskerk. ,,Geluidschermen zijn niet genoeg. De weg wordt duurder maar hier staat de woonkwaliteit en gezondheid van enkele duizenden inwoners van de IJmond op het spel.’’

In Beverwijk stemden de coalitiepartijen VVD, GroenLinks, D66 en CDA en de oppositiepartijen Gemeentebelangen en PvdA voor het voorstel. In Heemskerk stemden de coalitiepartijen Heemskerk Lokaal, CDA, VVD en D66 voor.

,,We zijn absoluut geen voorstander van de Golfbaanvariant’’, zegt Jaqueline Dorenbos, fractievoorzitter van de PvdA Beverwijk. Samen met John van Nimwegen, CDA-fractievoorzitter in Heemskerk, had ze een voorstel voorbereid om de gemeentelijke bijdragen uitsluitend in te zetten ’als de leefbaarheid’ in de Broekpolder ’gewaarborgd’ is.

Beverwijk en Heemskerk kunnen de miljoenen voor de A8-A9 beter ergens anders aan besteden, vinden verschillende oppositiefracties. Door het geld apart te houden voor aansluiting bij de Broekpolder, laten de gemeenten zich voor het karretje spannen van de provincie, zegt Ineke Jansen van Liberaal Heemskerk.

Samen Beverwijk, Vrij en Democraten Beverwijk vinden het belangrijk is dat wethouder Brigitte van den Berg doorgaat met haar kritische bijdrage aan de stuurgroep. Maar de drie partijen vinden dat Beverwijk de 2,1 miljoen euro niet op voorhand beschikbaar moet stellen. Te zijner tijd kan de gemeente het geld zelf inzetten voor de Broekpolder als dat nodig is.

Vrij en Democraten Beverwijk willen de miljoenen nu in het gemeentelijk coronaherstelfonds stoppen. Heemskerk kan de miljoenen beter inzetten voor openbaar vervoer, zoals lightrail of een buurtbus, vindt GroenLinks daar. 

,,Door het geld te reserveren omarmen we de Golfbaanvariant’’, zegt Eus Hes (PvdA, Heemskerk). ,,De Broekpolder is de grote verliezer van het verhaal. Er loopt al een snelweg langs de wijk en een spoorlijn, er is overlast van het vliegverkeer en van Tata. En dan komt er nog een snelweg bij. Zo halen we nooit de doelstelling uit het Schone Lucht Akkoord, dat we in 2030 vijftig procent gezondheidswinst moeten halen.’’

,,De provincie gooit het probleem van de Zaanstreek over de schutting bij de buren. De provincie en Rijkswaterstaat zijn nu aan zet om de leefbaarheid in de Broekpolder te waarborgen. Daar hoeven wij niet voor op te draaien.’’

Tegen het voorstel stemden in Beverwijk: de oppositiepartijen Vrij, Samen Beverwijk en Democraten Beverwijk. In Heemskerk stemde de voltallige oppositie tegen: Liberaal Heemskerk, GroenLinks en de PvdA.

BRON DAGBLAD KENNEMERLAND / NOORDHOLLANDS DAGBLAD