Naar overzicht

Vroege bewoningssporen in Uitgeest gevonden

woensdag 29 maart 2023

Bij grondwerkzaamheden in de J.E. de Witstraat te Uitgeest zijn opnieuw bijzondere vondsten gedaan van bewoning duizenden jaren geleden.

Archeologen van Archeologenbureau Argo doen nader onderzoek op het terrein. Ze hebben in de bodem sporen van ‘waterlopen’ en ‘waterkuilen’ (waterput) aangetroffen. De vondst stamt uit een heel vroege periode, namelijk de Romeinse Tijd – vroege IJzertijd ( 2000-2500 jr geleden) en duidt waarschijnlijk op de aanwezigheid van akkers en wellicht ook bebouwing.

De ‘boomstamkano’ ( opgegraven in 2003, nabij station Uitgeest) is ook uit deze periode, deze werd gevonden op de bodem van een getijdenkreek 6 meter onder het huidige maaiveld. De kano is te zien in Archeologiemuseum Hilde in Castricum.

(Bron De Uitgeester)