Naar overzicht

Provincie wil in gesprek over natuurherstel

woensdag 15 september 2021

Noord-Holland betrekt zoveel mogelijk organisatie en burgers bij de plannen voor natuurherstel en bestrijding van stikstof. Om alle actuele bedreigingen en mogelijke oplossingen in kaart te brengen is de provincie opgedeeld in 25 deelgebieden. Elke regio heeft een ambtelijke regisseur die het proces aanstuurt en bewaakt. Plannen worden beschreven en voortgang gerapporteerd. Alle informatie staat bij elkaar op een onderdeel van de provinciale website. Klik hier om daar naar toe te gaan.