2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap uitverkocht

Bij voldoende belangstelling komt er een tweede druk
cover

Na het succes van de Oer-IJ atlas, over ontstaan en bewoningsgeschiedenis van het gebied in de driehoek Velsen-Alkmaar- Zaanstad, heeft de Stichting Oer-IJ in samenwerking met Uitgeverij Noord-Holland een tweede meer thematisch boek op de markt gebracht. De titel ‘2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap’, verwijst naar de conflicten en het wapengekletter die hier in de loop der eeuwen hebben plaatsgevonden. De eerste oplage is inmiddels uitverkocht, overwogen wordt een tweede druk uit te brengen.

Waar gaat het boek over? Overal in het Oer-IJ gebied zijn nog sporen van oorlog en strijd te vinden. Waarom is dat fort of kasteel op die plek gebouwd en op welke manier beïnvloedde de omgeving de aanvals- of verdedigingstactiek? Op een plattegrond zijn alle locaties van militaire activiteiten in kaart gebracht en wordt in een oogopslag zichtbaar hoeveel strijd hier is gestreden. De verhalen worden geïllustreerd met historisch en actueel beeldmateriaal.

Romeinse legers vestigden zich al in de eerste eeuw aan de oevers van het Oer-IJ. Kastelen op de grens van land en water bewijzen later dat grondeigenaren het gebied belangrijk genoeg vonden om zich tegen indringers te beschermen. Holland op z’n smalst, de acht kilometer brede droge kuststrook tussen Noordzee en het natte binnenland van Noord-Holland, was vaak het toneel voor conflicten; strijd tussen Hollanders en Friezen, de Hoekse en Kabeljauwse Twisten en het Kaas- en Broodoproer. In de 19e eeuw maakten de linie van Beverwijk en de Stelling van Amsterdam gebruik van landschap om de hoofdstad te verdedigen. Meer recent zijn de sporen die de Tweede Wereldoorlog heeft nagelaten. Onderaan dit bericht een overzicht van de hoofdstukken.


Mogelijk tweede druk

Het boek is nagenoeg uitverkocht. We overwegen daarom een tweede druk te laten maken en onderzoeken eerst of onze stichting daarmee financieel geen onverantwoorde risico’s neemt.  Het is voor geïnteresseerden nu al mogelijk aan te geven of voor een heruitgave belangstelling bestaat. Misschien had u het boek al willen kopen, maar is het er niet van gekomen.

De prijs voor de heruitgave bedraagt straks 24,95 euro. Dat is hoger dan die van de eerste druk omdat we toen dankzij bijdragen van fondsen en sponsors de verkoopprijs extra laag konden houden. Wie nu al positief reageert, krijgt straks bij een bestelling 2,50 euro korting en betaalt dan 22.45 euro (bij afhalen op een adres in Castricum) of 27,95 euro (inclusief verzendkosten). 

Vooralsnog kunt u volstaan met een mail naar secretariaatoer-ij@outlook.com. Wordt “2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap” heruitgegeven, dan krijgt u daarover automatisch bericht. Voor ons is een concrete indicatie over de belangstelling belangrijk bij het nemen van een besluit over een herdruk.  Interesse tonen verplicht dus tot niets.
Specificaties

2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap.  Diverse auteurs. Uitgeverij Noord-Holland. Formaat 220 x 280 mm. In kleur. Rijk geïllustreerd. 160 pagina’s. Prijs  1e druk 19,95 euro. Prijs 2e druk 24,95 euro.INHOUDSOPGAVE

Inhoud 2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap


PERIODE 15 – 47 N.CHR.

Het Oer-IJ voor het eerst gemilitariseerd

Machtsvertoon van de Romeinen

Door Arjen Bosman


PERIODE 7DE -10DE EEUW

De Kerstening van de Friezen

De opkomst van het christendom in het Oer-IJ gebied vanuit archeologisch perspectief

Door Jan de Koning


PERIODE 850–855

Vikingen in Kennemerland?

Een kort intermezzo in Noord-Holland

Door Jan de Koning


PERIODE 12DE EN 13DE EEUW

Strijd op leven en dood

Westfriese oorlogen en de kastelen in het Oer-IJ gebied

Door Gerard Alders


PERIODE 1345–1490

Verstoorde relaties en verwoeste kastelen

Sporen van de Hoeks-Kabeljauwse factiestrijd in het Oer-IJ gebied

Door Gerard Alders


PERIODE 1491-1492

De ‘commocie’ om kaas en brood in Kennemerland

De strijd tegen honger werd bij Heemskerk bloedig neergeslagen

Door Agnes de Boer


PERIODE 1568-1576

Sporen van de Tachtigjarige Oorlog in het Oer-IJ gebied

Veel verwoestingen in steden en dorpen

Door Pieter Floore


PERIODE 1799

Oorlog in de Bataafse Republiek

Engelsen en Russen treffen Fransen en Patriotten bij Bergen en Castricum

Door Sjeng Dautzenberg


PERIODE 1799 – 1802

Bescherming door Holland op z'n smalst

De Linie van Beverwijk verdedigde de zwakste schakel

Door Agnes de Boer


PERIODE 1880-1910

De Salamander duikt op uit zee

Een Duits ramschip dat van geen wijken weet

Door Agnes de Boer


PERIODE 1874–1922

Stelling van Amsterdam

Inunderen in het stroomgebied van het Oer-IJ

Door Agnes de Boer


PERIODE 1940-19451

Overal beton in het Oer-IJ gebied

De Atlantikwall, een relict uit de Tweede Wereldoorlog

Door Nick Warmerdam


PERIODE 1946-1991

Rillingen van de Koude Oorlog

De angst voor de Russen voelde reëel

Door Arjen Bosman


PERIODES 1648 – 1650 | 1939 – 1940 | 1953 – 1962

Een visserijoorlog, marinevliegtuigen en munitieschepen

Drie onbekende verhalen over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Door Léon Klein Schiphorst.

2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap

Na de Atlas van het Oer-IJ gebied een boek over conflicten, oorlogen en ander wapengekletter in het Oer-IJ landschap. De 1e druk is uitverkocht. Wie belangstelling heeft voor de 2e druk kan zich nu al melden. Klik hier voor meer informatie.