Naar overzicht

Lezing over Oer-IJ gebied en oplossen klimaatproblemen

zaterdag 20 augustus 2022

Het Oer-IJ landschap biedt kansen voor het aanpakken de klimaatproblemen. Hans van Weenen, duurzaamheidsdeskundige en bestuurslid van de Stichting Oer-IJ vertelt daarover bij de aftrap van de Open Monumentendagen op 02 september in Limmen. De lezing is openbaar en gratis toegankelijk.

Dit jaar is het landelijk thema voor de Open Monumentendagen ’Duurzaam duurt het langst’. Om extra aandacht te besteden aan dit thema, is Hans van Weenen door de organisatie uitgenodigd daarover een bijzondere lezing in Cultureel Centrum Vredeburg in Limmen te houden.

De verandering van het klimaat wordt door steeds meer mensen gevoeld. Duurzaamheid gaat over ingrepen gericht op de toekomst. Van Weenen laat zien hoe het verleden daarvoor een inspiratiebron kan zijn. Hij verbindt duurzame ontwikkeling, landschap en erfgoed, en licht toe hoe aanpassing aan veranderingen in de omgeving al eeuwenlang een thema is voor Castricum. Welke kansen biedt het historisch landschap voor oplossingen van de huidige klimaatproblemen?

Van Weenen: “De woonplaats Castricum is ontstaan in het mondingsgebied van het Oer-IJ, een oude tak van de Rijn. Vanaf de Bronstijd zijn zich hier mensen gaan vestigen. Het water van beken uit de duinen maakte van dit gebied een vruchtbare delta. Door de eeuwen werd er door de bewoners strijd geleverd met de elementen. De wind zorgde voor oprukkend duinzand. Overstromingen vanuit de Bergermeer en de Wijkermeer moesten worden gekeerd. Er werd helm geplant en dijken werden aangelegd. Deze veranderingen in het landschap vonden plaats onder de regie van het Oer-IJ: de wateringen, wegen en dijken lagen er niet zomaar.”

Hans van Weenen (1951) werkte als hoofddocent Milieukunde en later als bijzonder hoogleraar duurzame productontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is bestuurslid van Stichting Oer-IJ.

De organisatie van deze lezing is een samenwerking van: Stichting werkgroep Oud-Castricum, Stichting Oud Limmen, Historische vereniging Oud-Akersloot, Stichting Oer-IJ, Stichting Alkmaardermeeromgeving. De lezing wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Castricum en vormt de aftrap voor het open monumentenweekend dat volgt op 10 en 11 september.

Praktische informatie: Lezing ‘Duurzame ontwikkeling, landschap en erfgoed’ door Hans van Weenen. Locatie Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 Limmen. Inloop om 19:30, start programma om 20:00. Entree is vrij.

Klik hier voor het volledige programma van de Monumentendagen in deze regio.

Klik hier voor een toelichting op het programma.

Klik hier voor een overzichtskaart met alle activiteiten.

Klik hier voor de website van Monumentendagen