Naar overzicht

Provincie heeft landbouwgrond omgevormd tot natuur.

dinsdag 16 april 2024

Provincie Noord-Holland heeft 5,2 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuur bij Egmond aan den Hoef.

Hiermee is weer een stuk Natuurnetwerk Nederland afgerond. PWN voerde dit project in opdracht van de provincie uit en leverde het natuurgebied halverwege maart op. Zij gaan het stuk natuur verder beheren. De ruim 5 hectare natuur ligt in de binnenduinrand bij Egmond, ook wel het ‘Zuidelijk Pollenvlak’ genoemd. Er is een duinrel aangelegd. Deze zorgt ervoor dat het water langer wordt vastgehouden in het gebied. Het water stroomt vervolgens veel langzamer af naar andere gebieden. Dit is een belangrijke stap in het behoud en herstel van de natuur in de duinen. 


Klik hier voor meer informatie