Naar overzicht

Rik de Visser wint prijs met ontwerp voor Marker Wadden

woensdag 27 oktober 2021
rik de visser

Het Bureau voor Landschapsarchitectuur VISTA van landschapsarchitect Rik de Visser uit Castricum heeft met zijn bijdrage aan het ontwerp van de Marker Wadden een Dutch Design Award 2021 gewonnen. Rik de Visser maakte voor de Stichting Oer-IJ diverse plannen om het landschap hier meer herkenbaar en beleefbaar te maken.

De Marker Wadden bestaan uit vijf eilanden die met zand, slib en klei uit het Markermeer zijn aangelegd met het doel de biodiversiteit te verhogen. Het is een oord voor vogels, vissen, insecten en planten.

„Marker Wadden geeft een inspirerend antwoord door een habitat te creëren waar de mens secundair is”, aldus de jury. „De aanpak past in onze traditie van land maken. Hier neemt de natuur het over en dat maakt dit project tot een succes. Niet het gevecht tegen het water staat centraal, maar juist het samenleven ermee.”


Meer over VISTA

Meer over de Marker Wadden

(klik op titels)


Voor het Oer-IJ maakte Rik de Visser

Een inspiratiedocument

De notitie Oer-IJ Taal

Een plan voor Uitkijktorens

(klik op de titels voor meer info)