Naar overzicht

HGMK lezing over de invloed van het Oer-IJ op het landschap

donderdag 11 april 2024

In verband met de grote belangstelling voor deze lezing komt Hans Turlings op donderdag 18 april nog een keer terug naar het Beverwijkse Huis van Geschiedenis.

Al vanaf zijn eerste kennismaking met de binnenduinrand bij Wijk aan Zee, bijna 15 jaar geleden, is de geboren Limburger Hans Turlings gefascineerd door de gevarieerdheid van het landschap in de driehoek Zaanstad, Velsen, Alkmaar waar tot aan het begin van de jaartelling het Oer-IJ stroomde.

Als liefhebber van landschappen laat Hans je, aan de hand van voorbeelden zien hoe dit landschap van strandwallen, beboste binnenduinrand, strandvlakten met daarachter eeuwenoude dijken rond polders en veenweiden, door de tijden heen veranderde mede door de invloed van de mens. Bovendien is veel van het oorspronkelijk getijdenlandschap vol uitgestrekte geulen en grillige kreken, dat zich uitstrekte tot in de IJmond, ook vandaag de dag nog terug te zien.

Klik hier voor meer info.