Naar overzicht

Noord-Hollanders eensgezind over toekomst landelijk gebied

zaterdag 3 juni 2023
koeien bij fort bij Krommeniedijk

Inwoners van Noord-Holland zijn eensgezind: de provincie moet zorgen voor een gezonde leefomgeving, problemen door te veel of juist te weinig water voorkomen en de natuur verbeteren.

Volgens gedeputeerde Esther Rommel zijn “de uitkomsten van de raadpleging heel waardevol. Het is goed te zien dat er geen grote verschillen zijn tussen wat onze inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van de provincie, of ze nu in de stad wonen of op het platteland. Het geeft ons een duidelijk signaal over waar wij in ons beleid prioriteit aan moeten geven. Dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om hun mening te geven, laat ook zien hoe betrokken mensen zijn bij hun leefomgeving. Daar willen wij graag naar luisteren.”

Behalve over een gezonde leefomgeving, watermanagement en het herstellen van de natuur als grootste prioriteiten, zijn de deelnemers het ook eens over welke onderwerpen minder prioriteit moeten krijgen: recreatie, horeca en evenementen worden relatief minder belangrijk gevonden ten opzichte van de andere doelen.

Klik hier voor het volledige artikel op de website van Provincie Noord Holland.