Naar overzicht

Succes met natuurwaarden in waterberging bij Castricum

maandag 19 september 2022

In de Schoonwatervallei Castricum tussen Bakkum en Limmen hebben verschillende natuurontwikkelingsprojecten plaatsgevonden en zijn door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 10 jaar geleden twee waterbergingslocaties aangelegd. Uit recent onderzoek van Cor ten Haaf blijkt dat het aantal (bijzondere!) soorten hier sterk is toegenomen.

Waterbergingslocaties doen niet onder voor natuurontwikkelingsgebieden. De vegetatie van het afgegraven gebied krijgt steeds meer het karakter van een duinlandschap, met alle bijzondere planten die hier bij horen. In een video van het Waterschap brengen we een bezoek aan het Gasthuisweidje langs de Schulpvaart in Limmen; een waterberging met dus ook natuurontwikkeling als functie. Ecoloog Cor ten Haaf heeft onlangs onderzoek gedaan en laat aan ecoloog Sandra Roodzand van het schap de bijzondere plantensoorten zien. Klik hier voor een filmpje dat daar aan het Gasthuisweitje is gemaakt.