Naar overzicht

Basisdocument Archeologie Oer-IJ gebied digitaal beschikbaar

woensdag 13 april 2022

In 2021 stond bij het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland de archeologie in het Oer-IJ centraal; met een online Webinar en in de publicatie van de archeoglossy SCHATRIJK. Dit voorjaar is het Basisdocument Oer-IJ afgerond. Dit document kan worden ingezien en gedownload op de website van het Steunpunt.


Over het Basisdocument Oer-IJ

Het ontstaan van het Oer-IJ landschap is een fascinerend proces. Van die ontwikkeling en van de bewoners in het gebied van ver voor de aanleg van het Noordzeekanaal resteren bijzondere vondsten die van nationaal belang zijn.

Het Oer-IJ stond centraal in een webinar van het Steunpunt, waarin Rob van Eerden (provincie Noord-Holland, Rik de Visser (Stichting Oer-IJ) en Jerry Huisman (ProRail) onder leiding van Heleen van Londen (Universiteit van Amsterdam) op zoek gingen naar een antwoord op de vraag hoe je erfgoed, en archeologisch erfgoed in het bijzonder, mee kunt wegen bij opgaven binnen de regio. De mooie voorbeelden van de bijzondere archeologie en de inpassing van die waarden in het landschap kwamen aan bod.

Het webinar kan hier worden teruggekeken. De bijdragen van de sprekers zijn gebundeld en aangevuld tot een publicatie die dient als kennisdocument en inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen. Op basis daarvan kan een goed gesprek over ondergronds erfgoed in de omgeving gevoerd worden.

(Bron Steunpunt Monumenten en Archeologie)

Links naar:

- de archeoglossy SCHATRIJK

- het basisdocument Oer-IJ

- het verslag van het rondetafelgesprek


Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF en wordt mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.