Naar overzicht

Eendenkooi Uitgeest nu monument

vrijdag 17 juli 2020

Links Uitgeest, rechts Heemskerk. Vliegerfoto Tom Kisjes

De Eendenkooi Van der Eng in de bosjes aan de oostkant van de provinciale weg tussen Uitgeest en Limmen is aangewezen als gemeentelijk monument. Daarmee wil het college van burgemeester & wethouders duidelijk maken dat het hier gaat om 'een waardevol stukje erfgoed met bijzondere natuur- en landschapswaarden'. 

De gemeente Uitgeest wil met de monumentenstatus het unieke gebied beschermen en voorkomen dat er in de toekomst ongewenste planologische activiteiten zullen plaatsvinden. In september besluit de gemeenteraad van Uitgeest of de eendenkooi wordt overgedragen aan Landschap Noord-Holland.

De Eendenkooi Van der Eng is een van de oudste nog in werking zijnde eendenkooien van Nederland. In 2020 bestaat hij vierhonderd jaar. Op verzoek van de gemeente verzorgt Landschap Noord-Holland nu het beheer en onderhoud van de kooi. Onder leiding van de kooiker wordt het meeste werk verzet door een groep enthousiaste vrijwilligers.

(bron Dagblad Kennemerland)