Naar overzicht

Plannen voor vispassage bij Gemaal 1879

zaterdag 2 december 2023

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil gemaal Groot-Limmerpolder Zuid vispasseerbaar maken. Hiervoor wordt een vispassage gerealiseerd naast het gemaal.  HHNK heeft een projectplan ter inzage gelegd.

Door het plaatsen van een vispassage kan een verbinding tussen de Groot-Limmerpolder en het Alkmaardermeer (en daarmee de hele Schermerboezem) worden gevormd. Hierdoor wordt vismigratie tussen beide wateren mogelijk. De vispassage bestaat uit een duiker (ondergrondse koker) naast het gemaal. Door middel van een lokstroom (lichte stroming van water die vis aantrekt) wordt de duiker gevuld met polderwater om vis (ook andere soorten dan snoek) in het voorjaar via de passageduiker in te lokken. De hoge en lage schuif aan de passage worden beurtelings geopend en gesloten om zo de vis te schutten tussen beide wateren. Figuur 1 toont de constructie van de vispassage naast het gemaal. Met uitzondering van de besturingskast en twee elektromotoren op de schuiven bevindt de constructie zich onder de grond.

De vispassage biedt ook de mogelijkheid vismigratie te monitoren d.m.v. camera of fuiken.

klik hier voor meer informatie over het projectplan.