Naar overzicht

Bijzonder provinciaal landschap

woensdag 29 april 2020

Er zijn veel wetten en regels die een rol spelen in de ruimtelijke ordening (RO). Jaren geleden is besloten om de regelgeving m.b.t. de RO te vereenvoudigen en een nieuwe Omgevingsverordening te maken. Dat proces loopt al een tijdje en komt langzamerhand tot een afronding. Alle gemeenten werken aan een eigen omgevingsverordening en daarvoor heeft Stichting Oer-IJ samen met Mooi Noord-Holland een jaar geleden een Inspiratiebeeld (voor het landschap) uitgebracht (zie onze website). 

Ook de provincie Noord-Holland is bezig met haar Omgevingsverordening. Momenteel ligt de Concept Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 ter inzage. Stichting Oer-IJ is vooral geïnteresseerd in het onderdeel Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) uit die concept verordening omdat veel regels die de kwaliteit van het buitengebied moeten waarborgen in zo’n regionale BPL worden ondergebracht. Grote delen van het buitengebied in het Oer-IJ gebied krijgen de status BPL. Stichting Oer-IJ juicht dit toe.

Helaas is het Oer-IJ gebied zelf geen regio, maar behoort tot 7 BPL regio’s. De Stichting is voornemens om door het indienen van een zienswijze, advies uit te brengen met als doel om de kwaliteiten van het landschap te versterken. Meer info over de Concept Omgevingsverordening vindt u de site van de provincie Noord-Holland.