Notitie Oer-IJ taal

Uitwerking van notitie Inspiratiebeeld
Een Oer-IJ brugleuning toegepast over de Schulpvaart bij de provinciale weg in Limmen.

De brug over de Schulpvaart markeert een uitzichtpunt over het Oer-IJ landschap. De Oer-IJ brugleuning zal voorbijgangers op subtiele manier wijzen op de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het gebied.


Met het Inspiratiebeeld Oer-IJ (2018) hebben we laten zien hoe het Oer-IJ landschap beter beleefbaar kan worden gemaakt. Een van de ideeën uit in het Inspiratiebeeld is het ontwikkelen van huisstijl voor het landschap: de zogenaamde Oer-IJ taal. 


Oer-IJ taal

Onder de Oer-IJ taal verstaan we kleinschalige ingrepen in het landschap die steeds terugkeren en het gebied een bepaalde herkenbaarheid geven. Een huisstijl voor het landschap als het ware. De Oer-IJ taal kan van groot belang zijn voor de herkenbaarheid van het gebied als geheel. We hebben één idee wat uitgewerkt. Dat is het idee voor Oer-IJ brugleuningen. 


Oer-IJ brugleuningen

Omdat het kreken- en geulenstelsel karakteristiek is in het voormalige estuariumlandschap hebben we een herkenbare brugleuning ontworpen. Als we deze brugleuning bij alle bruggen kunnen toepassen, levert dat een sterke identiteit en herkenbaarheid op. Het accentueert het belang van de Oer-IJ geulen. Hiervoor hebben we ook een inventarisatie gemaakt van alle bruggen in het gebied.  Tevens heeft Roland Stockmann Development, Realizing & Consultancy gekeken naar de technische haalbaarheid en kosten. 


Klik hier voor een rapport over de Oer-IJ Taal.