Naar overzicht

Provincie vraagt € 110 miljoen voor herstel natuur

zaterdag 27 april 2024
© Tom Kisjes

De provincie vraagt € 110 miljoen aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met het geld wil de provincie 150 maatregelen nemen die kwetsbare natuurgebieden helpen herstellen van de gevolgen van stikstofneerslag.

Het gaat om projecten in de duinen, de Vechtplassen, het Gooi en de veenweidegebieden van Laag-Holland. Ze worden de komende 6 jaar uitgevoerd in nauwe samenwerking met natuurorganisaties. Ook wordt geld aangevraagd voor boscompensatie en onderzoek. 

Bron: Provincie Noord-Holland

Lees hier het volledige artikel.