Naar overzicht

Brak water in nieuwe Oer-IJ geul

donderdag 5 november 2020

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de landschappelijk herinrichting van de Houtrak bij Amsterdam. Het spectaculaire sluitstuk is de reconstructie van een oude Oer-IJ kreek, waar de instroom van brak water nieuwe natuurontwikkeling mogelijk moet maken. Gedeputeerde Esther Rommel van Landschap heeft met het onthullen van een infobord en het openzetten van een stuw het project officieel als opgeleverd en afgerond verklaard. Van die bijeenkomst is een filmpje gemaakt. Klik hier om dat te zien. Boswachter van beheerder Staatsbosbeheer schreef een weblog over de veranderingen in het gebied. Klik hier om dat te kunnen lezen.