Nieuwe tijd

Icoonprojecten

Oer-IJ iconen

In het Oer-IJ gebied onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Ze zijn elk voor zich nog steeds herkenbaar in het landschap aanwezig. Dat vraagt om een geoefend oog of specifieke kennis. Deze zogenaamde Icoonplekken willen we voor een breed publiek meer toegankelijk maken door ze op locatie markeren. Voor elke plek is een idee ontwikkeld of een plan gemaakt.Nieuwe Tijd ( periode 1500-1850)
Erfgoedpark De Hoop (5 erfgoedorganisaties), Gemeente Uitgeest


Het Oer-IJ landschap in het begin van de 16e eeuw was een waterrijk landschap. Een groot deel van het veengebied in het oostelijk deel van het Oer-IJ gebied was door ontwatering in de Late Middeleeuwen zo laag komen te liggen dat er molens nodig waren om het boerenland in de zomerperiode redelijk droog te houden. Cornelis Corneliszoon van Uitgeest zag de mogelijkheid om de draaiende beweging van een watermolen met behulp van een krukas om te zetten in een op en neergaande beweging, waardoor bijv. het ‘machinaal’ zagen van hout mogelijk werd. Deze uitvinding heeft het landschap in de Oer-IJ regio volledig veranderd. Vooral de Zaanstreek werd geleidelijk een landschap van industriemolens, in feite begon hier de industriële revolutie van Holland. Een andere ontwikkeling die aan het begin van de zeventiende eeuw plaatsvond, was de droogmaking van de vele meren in midden Noord-Holland. Het laatste open restant van dit enorme merengebied in het Noorderkwartier is het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In het complex van Erfgoedpark De Hoop, gelegen aan het Uitgeestermeer, wordt de geschiedenis van deze twee grote landschappelijke veranderingen verbeeld door middel van een publiekspresentatie in een historische houtloods (provinciaal monument). Ook zijn er al langer plannen voor de bouw van een originele houtzaagmolen. Stichting Oer-IJ werkt hierin samen met de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest en de recreatieondernemers die het Erfgoedpark exploiteren. 


Financiering project

Restauratie en herbestemming van de houtdroogloods op het Erfgoedpark De Hoop is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het Raum, de gemeente Uitgeest, Blijer Uitgeest, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, Hendrik Mullerfonds, BPD Cultuurfonds en de provincie Noord-Holland.

Sponsors zijn: Janssen & Van Commenée Notarissen Heemskerk, Restaurant Krelis Erfgoedpark De Hoop, Schoonmaakbedrijf Hans Weeren, Stokkenbedrijf Zonjee Uitgeest, Rederij Uitgeest, Milo/Milieu, Infrastructuur en Landschapsontwikkeling en exploitatiemaatschappij Erfgoedpark De Hoop. 


Lezingen terug te zien

Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties. Herman Kaptein ( historicus, oud docent geschiedenis Hogeschool Amsterdam en Arie Zonjee (bestuurslid Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest) bespraken de Nieuwe Tijd (1500 – 1850).


Klik hier om deze twee lezingen terug te zien.