Nieuwe tijd

Icoonprojecten

Oer-IJ iconen

Voor het Oer-IJ landschap onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Deze fasen zijn nog steeds te herkennen in het landschap. Daar is vanzelfsprekend wel enige kennis voor nodig. Daarom moeten bijzondere ‘iconen’ ontwikkeld worden die elk symbool staan voor een bepaalde tijdsperiode in de ontstaan- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied. 


Nieuwe Tijd ( periode 1500-1850)
Erfgoedpark De Hoop (5 erfgoedorganisaties), Gemeente Uitgeest


Het Oer-IJ landschap in het begin van de 16e eeuw was een waterrijk landschap. Een groot deel van het veengebied in het oostelijk deel van het Oer-IJ gebied was door ontwatering in de Late Middeleeuwen zo laag komen te liggen dat er molens nodig waren om het boerenland in de zomerperiode redelijk droog te houden. Cornelis Corneliszoon van Uitgeest zag de mogelijkheid om de draaiende beweging van een watermolen met behulp van een krukas om te zetten in een op en neergaande beweging, waardoor bijv. het ‘machinaal’ zagen van hout mogelijk werd. Deze uitvinding heeft het landschap in de Oer-IJ regio volledig veranderd. Vooral de Zaanstreek werd geleidelijk een landschap van industriemolens, in feite begon hier de industriële revolutie van Holland. Een andere ontwikkeling die aan het begin van de zeventiende eeuw plaatsvond, was de droogmaking van de vele meren in midden Noord-Holland. Het laatste open restant van dit enorme merengebied in het Noorderkwartier is het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In het complex van Erfgoedpark De Hoop, gelegen aan het Uitgeestermeer, wordt de geschiedenis van deze twee grote landschappelijke veranderingen verbeeld door middel van een publiekspresentatie in een historische houtloods (provinciaal monument) en de bouw van een originele houtzaagmolen. Stichting Oer-IJ werkt hierin samen met 4 andere erfgoedorganisaties en de recreatieondernemers die het Erfgoedpark gaan exploiteren. Een perfecte plek dus om het tijdsbeeld van deze periode te verbeelden.


Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties. Herman Kaptein ( historicus, oud docent geschiedenis Hogeschool Amsterdam en Arie Zonjee (bestuurslid Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest) bespraken de Nieuwe Tijd (1500 – 1850).


Klik hier om deze twee lezingen terug te zien.

Klik hier voor het plan van aanpak. dat voor het Raum is gemaakt.

Klik hier voor de notitie met een plan voor de museale inrichting van de houtloods.