Naar overzicht

Actiegroepen blijven tegen aansluiting A8-A9

maandag 20 december 2021

De tegenstanders van de aansluiting van de A8 op de A9 reageren uitgesproken negatief op de nieuwe plannen van de provincie, waarbij het tracé verdiept wordt aangelegd en tegelijkertijd ingrijpende maatregelen het landschap moeten verbeteren.

Belangrijkste bezwaar blijft dat het natuurgebied toch wordt doorsneden met de aanleg van een autosnelweg, met alle geluidsoverlast en vervuiling die daar het gevolg van is. Daarnaast zijn de actievoerders, onder wie Landschap Noord-Holland, van mening dat de verbetering van de omgeving los staat van het project om de twee snelwegen met elkaar te verbinden en sowieso moet worden aangepakt.

Een aantal organisaties dat zich bekommert om het landschap heeft zich verenigd in een Groene Combinatie en komt binnenkort met een alternatief om de verkeersproblemen in de regio voor nu en in de toekomst aan te pakken. Bij die oplossing is de aanleg van de nieuwe weg niet nodig. Ook de Stichting Oer-IJ behoort tot dit gelegenheidscollectief.

In een nieuwsbericht bij RTV Noord-Holland komen de tegenstanders aan het woord. Klik hier om dat te kunnen bekijken.