Naar overzicht

Gevonden scherf in Limmen dateert uit vroege bronstijd

donderdag 17 december 2020

De vondsten in de opgravingen aan de Visweg in Limmen afgelopen zomer dateren uit de vroege bronstijd (2000-1800 voor Christus). Het gaat met name om versierd aardewerk. Verder is er onverbrand dierenbot en veel verkoold hout gevonden. Dit blijkt uit het eindrapport van Transect Archeologen. De vondsten lagen zo’n anderhalve meter onder het maaiveld, ongeveer op het niveau van de huidige zeespiegel. Volgens de archeologen waren ze goed geconserveerd en duiden ze aan dat daar een nederzetting is geweest. 

Enkele tientallen meters verderop werd een kringgreppel aangetroffen, die volgens de archeologen na onderzoek uit dezelfde tijd dateert en verband houdt met de vondsten uit de vroege bronstijd. Ze liggen op hetzelfde oude duin.

Volgens de archeologen zijn vondsten uit de vroege bronstijd ’in Nederland en zeker in Noord-Holland zeer zeldzaam’. Daarom is de kringgreppel destijds volledig opgegraven en gedocumenteerd, zodat de informatie is behouden. De vindlocaties zijn weer toegedekt. Er moet nader onderzoek gaan plaatsvinden om te kijken wat er verder in het gebied te vinden is.   Dat zal dan moeten voordat er huizen gebouwd worden, want in het gebied, tussen de Deen supermarkt en de Hoogeweg, zijn plannen voor een woonwijkje met 29 huizen. 

(Bron Noordhollands Dagblad)