Naar overzicht

Kennisdocument: betrek landschap bij nieuwbouw

woensdag 12 oktober 2022

De negen gemeenten in het Oer-IJ gebied moeten bij het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten de historische kenmerken van het landschap betrekken. Alleen dan zal de bijzondere ontstaansgeschiedenis zichtbaar en beleefbaar blijven. Zo’n doelstelling wordt kansrijker als de wethouders en gedeputeerde Ruimtelijke Ordening ook verantwoordelijk worden voor Erfgoed. De aanbevelingen staat in het ‘Kennisdocument Cultuurhistorische waarden van het Oer-IJ gebied’.

Kees de Vré uit Castricum, journalist en econoom, is auteur van het kennisdocument. Het rapport moet een inspiratie- en informatiebron zijn voor anderen die zich al dan niet beroepsmatig met de inrichting van het landschap bezighouden. Eerder publiceerden Stichting Oer-IJ al de kennisdocumenten Aardkundige Waarden en Natuur. Als afsluiting van de reeks volgt nog een kennisdocument Economie. De publicaties inventariseren, beschrijven, trekken conclusies en doen aanbevelingen.

Stichting Oer-IJ ziet voor zichzelf een taak weggelegd bij het meedenken over een gewenste ruimtelijke ordening van het buitengebied in de toekomst. Als kennisorganisatie is er het aanbod actief mee te werken aan het opstellen van een landschapsbiografie, die gemeenten gaan maken bij de invoering van de nieuwe omgevingswet.

Naast huisvesting zijn toerisme en recreatie ook thema’s waarover bij Stichting Oer-IJ concrete ideeën bestaan die kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving. Daarnaast liggen er mogelijkheden om via het onderwijs de jeugd meer bewust te maken van de kwaliteiten en kwetsbaarheid van het gebied waar ze wonen.

Bepleit wordt de lokale bevolking eerder en actief te betrekken bij het maken van toekomstscenario’s. Door de ideeën en kennis al in de ontwerpfase mee te nemen voelen de bewoners zich meer betrokken en ontstaat er meer draagvlak. Stichting Oer-IJ kan bouwstenen aanleveren voor een gebiedsvisie, waarin aandacht zal zijn voor cultuurhistorie, natuur én economie. Zo’n aanpak kan uiteenlopende belangen samenbrengen en maakt een breed gesteunde aanpak kansrijker.

Op de foto neemt gedeputeerde Rosan Kocken het eerste exemplaar van kennisdocument Cultuurhistorie in ontvangst. Links Evert Vermeer, voorzitter van Stichting Oer-IJ en rechts de schrijver van de notitie Kees de Vré.

Klik hier om het Kennisdocument te kunnen lezen.