Naar overzicht

Minister Harbers heeft geen geld voor aansluiting A8-A9

zondag 24 april 2022
Minister Harbers

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zette maandag 11 april een streep door de vraag om Rijksfinanciering voor de snelweg A8-A9 en beriep zich op oude afspraken uit 2013.

Toen was al duidelijk dat financiering van deze weg er niet in zat. Ondertussen maakte de Provincie tòch vervolgplannen en werkte een landschapsplan uit voor inpassing van de weg. “Geldverspilling,” noemt de Groene Combinatie dit handelen, “want ondertussen zijn er miljoenen belastinggeld uitgegeven.”

De bewoners, agrarisch ondernemers, natuur- en maatschappelijke organisaties (verenigd in de Groene Combinatie) reageren opgelucht.

De provincie kan de kosten van ruim 900 miljoen voor de verdiepte snelweg niet zelf ophoesten en kijkt daarom nadrukkelijk naar het Rijk. Maar de Minister ziet er niets in om bij te dragen aan de regionale verbinding tussen de A8 en de A9. Dat zei hij maandag in de commissievergadering Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer, in antwoord op CDA'er Harry van der Molen.

Landschap Noord-Holland directeur Ernest Briët: “Als de minister nu opnieuw een rood stoplicht geeft en niet meefinanciert, dan is het een uitgemaakte zaak. Er is geen reële optie meer om deze weg te financieren. Daarom is nu het moment voor Gedeputeerde Staten om de stekker uit dit achterhaalde plan te trekken. En wel definitief.”

Het vraagt moed van de Provincie om de focus te verleggen naar een innovatieve aanpak om de vraagstukken van het gebied van mobiliteit op te lossen, waar de huidige en toekomstige generaties ècht iets aan hebben. Daarvoor is een transitie van autovervoer naar alternatief vervoer nodig.

Briët wijst erop dat de Provincie Noord-Holland al beleid heeft om die transitie van autovervoer naar duurzaam alternatief te bewerkstelligen, de zogenaamde modal shift: “Dan praat je over een overstappunt bij de A9 voor Uitgeest om woon-werkverkeer in snelbussen direct naar werkbestemmingen te brengen in de metropoolregio van Amsterdam. Met een maximumsnelheid van 50 km tussen het huidige traject A8-A9, met tijdens de spits een vrije baan voor bussen. En intensivering en afstemming van de OV-verbindingen. En uitbreiding van het fietspadennetwerk om reizigers te helpen omschakelen van auto naar duurzaam alternatief.” Om deze transitie te realiseren heb je drie jaar nodig, weten Fietsersbond en Rover.