Naar overzicht

Tuin PWN bezoekerscentrum de Hoep opnieuw ingericht

woensdag 1 maart 2023

De tuin van PWN bezoekerscentrum de Hoep is opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn emmissievrij uitgevoerd door uitsluitend gebruik te maken van electrisch materieel.

Er is nu meer te beleven en te leren in de tuin, het is een verlengstuk van tentoonstellingen in het bezoekerscentrum. De tentoonstelling wordt komend jaar vernieuwd en daarbij wordt ook de educatie in de tuin toegevoegd.

De tuin is beter toegankelijk gemaakt voor rollators en kinderwagens door het aanbrengen van halfverharde paden. Het ontwerp door Eelerwoude is geïnspireerd op de kreken van het Oer IJ dat hier ooit uitmondde in zee. De padenstructuur, de voegen tussen de flagstone terrassen en de bloemendelta verwijzen allemaal naar de slingerende Oer-IJ kreken. Via de paden kan je nu ook de vlonders over de ijsbaan bereiken.

De tuin bevat diverse themagebieden zoals vogelrijk met groene tunnels, een vogelkijkscherm over de ijsbaan, bosrijk met een doolhof en veel nieuwe inheemse boomsoorten. Die laten je alle soorten natuur van het Noord-Hollands Duinreservaat beleven.
Maar er is ook een vergrote poel met ruimte voor amfibieën, stapstenen en vochtige duinvalleien, alsmede ruimte en elementen voor insecten en nog veel meer.