Naar overzicht

Archeologische kroniek 2020 van Noord-Holland beschikbaar

woensdag 10 november 2021

De provincie Noord-Holland verzamelt jaarlijks alle archeologische ontdekkingen in een boek. De nieuwste uitgave, de archeologische kroniek 2020, laat honderden archeologische ontdekkingen en vondsten uit de bodem zien. De archeologische kroniek van Noord-Holland 2020 laat per gemeente zien welke vondsten archeologen hebben gedaan.

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed: “De veelzijdigheid van onze provincie is uniek en er is van alles te zien en te beleven. Het verhaal van Noord-Holland wordt nog interessanter als we teruggaan in de tijd. Hoe is dat mooie landschap ontstaan? Wie woonden er vroeger op de plek waar ik nu woon? En hoe vulden deze mensen hun dag in? Op veel van deze vragen weten we het antwoord dankzij sporen in onze bodem, skeletmateriaal en gebruiksvoorwerpen die archeologen vinden tijdens onderzoeken. De kroniek 2020 is weer een prachtige verzameling geworden van bijzondere ontdekkingen die de puzzel van de geschiedenis van Noord-Holland weer iets meer compleet maken.”

In het 200 pagina’s tellend boekwerk vind je bijvoorbeeld een verhaal over het onderzoek bij de Wilhelminasluis in Zaandam. Een enorme hoeveelheid vondsten geeft meer inzicht in de ontwikkeling van Zaandam in vroeger tijden. Ook is er aandacht voor het project Markermeerdijken dat aanleiding was om verder onderzoek te doen op de plaats van het verdronken dorp Etersheim (Oosthuizen). Hoe is het dorp verdwenen in de Zuiderzee? Verder komen de kastelen in Noord-Holland aan bod. Het geofysisch onderzoek in Heemskerk (Oud Haerlem) bracht bijvoorbeeld niet alleen het grootste en modernste kasteel uit de 13e eeuw aan het licht, maar ook de wereld om het kasteel heen. Uniek, want eerdere onderzoeken gaven daar weinig tot geen informatie over. Ook de provinciehoofdstad staat in de kroniek. Meerjarig onderzoek in de Sint Bavokerk gaf veel antwoorden op vragen die al heel lang bestaan over de voorganger van de huidige kerk die gesticht is door de graven van Holland. Daarbij werden ook de resten van de oudste Haarlemmer tot nu toe aangetroffen.

Op de collectiepagina van Huis van Hilde staan alle edities van de kroniek. De nieuwe kroniek gratis bestellen? Stuur een e-mail naar archeologiedepot@noord-holland.nl .Voor geïnteresseerden in archeologie is nog veel meer informatie beschikbaar. Jaarlijks verschijnen er meerdere Noord-Hollandse Archeologische Publicaties. In deze reeks zijn onder andere uitgebreide rapporten over de Engelmunduskerk, de bewoningsgeschiedenis van Texel, Slot Purmerstein en Kennemerland in de Bronstijd verschenen. De database van het archeologisch depot is een ware schatkamer. Iedereen kan hier de hele collectie en documentatie van de provincie raadplegen en beschrijvingen vinden van onderzoeken die archeologen in Noord-Holland hebben uitgevoerd. In Huis van Hilde, het archeologiemuseum in Castricum, zijn meer dan 1000 vondsten te zien in een unieke tentoonstelling. Meer informatie over de archeologie in Noord-Holland staat op de website van Huis van Hilde.

De provincie vindt het belangrijk dat gemeenten hun voordeel doen met alle informatie die er is. Zij kunnen het materiaal gebruiken om het verleden te beschermen én om het zichtbaar te maken in de openbare ruimte voor eigen inwoners en bezoekers. Het Steunpunt Monumenten en Archeologie helpt gemeenten graag bij het ontwikkelen van ideeën. Ter inspiratie heeft het steunpunt bijvoorbeeld prachtige ‘archeoglossy’s’ gemaakt die de ontstaansgeschiedenis van onder andere Gooi en Vechtstreek, Waterland., Wieringen en het Oer-IJ gebied in beeld brengen

(bron provincie Noord-Holland)

Klik hier voor de digitale versie