Naar overzicht

Sporen Atlantikwall in kaart gebracht

maandag 24 juni 2024

Elke wandelaar komt in de duinen weleens betonnen muren, paaltjes, bunkers of zigzaggende paadjes tegen. Resten van de Atlantikwall. Wat is er allemaal overgebleven van deze verdedigingslinie? En wat moeten beheerders en overheden met die resten: laten we ze vervallen, knappen we ze op of plaatsen we er borden bij met uitleg? Kortom: welke omgangsvormen kunnen we afspreken voor deze militaire restanten?

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft MOOI Noord-Holland onderzoek gedaan naar hoe de resten van de Atlantikwall geïnventariseerd, gewaardeerd, geborgd en ontwikkeld kunnen worden. De verdedigingslinie die de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog aanlegde, is zeer bepalend geweest voor het Nederlandse kustlandschap, zowel in het landelijk gebied als in de natuurgebieden en voor plaatsen als IJmuiden, Bergen aan Zee en Den Helder. Het pilotgebied betrof Festung IJmuiden, maar de methodiek voor het vastleggen, waarderen en ontwikkelen van de militaire verdedigingslinie is ook op andere delen van de Atlantikwall toepasbaar.

Meer informatie op de website van MOOI Noord-Holland

Het rapport is via deze link te downloaden