Naar overzicht

Meedenken over de toekomst van de binnenduinrand

woensdag 22 mei 2024

De binnenduinrand van Zuid-Kennemerland is een prachtig gebied om te wonen, te werken en vrije tijd door te brengen. Maar al deze activiteiten nemen ruimte in en botsen soms met elkaar. Hoe wordt deze puzzel gelegd?

In verschillende bijeenkomsten door heel Zuid-Kennemerland worden inwoners, ondernemers, recreanten en overige belanghebbenden gevraagd om hun kennis, ervaring en wensen te delen over:

  • Water en bodem
  • Cultuurhistorisch landschap
  • Recreatie en gezond wonen
  • Ondernemen
  • Biodiversiteit

Meer informatie