Naar overzicht

Magazine & Holland over landschapsbescherming

dinsdag 27 oktober 2020

In het gratis online magazine &Holland is er in de vijfde editie onder meer aandacht voor het landschap. De rubriek ‘Het dilemma’ gaat in op de recent aangenomen Omgevingsverordening, die moet voorkomen dat het karakteristieke landelijk deel van de provincie verloren gaat aan verdere ongebreidelde verstedelijking. Wethouder Rosemarijn Dral uit Oostzaan mist maatwerk en is van mening dat de verordening die er nu ligt teveel beperkingen oplegt, waardoor er te weinig kan worden gebouwd. Voorzitter Evert Vermeer van de Stichting Oer-IJ is een andere mening toegedaan. Hij is blij dat een overkoepelend bestuur als de provincie de regie overneemt bij de inrichting van het landschap. De stichting bepleit al langer een integrale aanpak waarbij niet alleen lokaal worden gekeken, maar ruimtelijke vraagstukken integraal en in samenhang worden beoordeeld. Dat is de beste garantie voor een verantwoorde afweging en besluitvorming.  

Klik hier om het magazine te kunnen lezen.