Naar overzicht

Oer-IJ inspiratiebron voor beeldenroute

Actie in Amsterdam Oost
zaterdag 14 mei 2022

Bewoners in Amsterdam Oost hebben het plan opgevat voor een milieu-educatieve beeldenroute langs het Oer-IJ (vanaf IJburg Oost tot aan de Oranje Sluizen) , opgebouwd uit zwerf-, & drijfvuil . Er wordt nu actie gevoerd om steun te verwerven voor het idee en zo in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Er kan op het plan worden gestemd via de website. www.oostbegroot.amsterdam.nl. Dat kan tot 29 mei.

De initiatiefnemers hebben een promotieposter en een persbericht over het initiatief verspreid. Hieronder de tekst van de schriftelijke toelichting op het project:


JUTLAND OER IJ

Historisch-geografisch

Tienduizend jaar geleden , in de laatste ijstijd ,was het Oer-IJ een smeltwatergeul van de gletsjer die de Utrechtse heuvelrug creëerde. Daarna werd het Oer-IJ de noordelijkste aftakking en zijrivier van de Rijn. Met het ontstaan van de Zuiderzee rond het jaar 0, werd zij een getijdenkreek die 2 keer per dag hoog-, en laagwater creëerde. Momenteel ligt het Oer-IJ in het IJmeer, en vanaf de Oranjesluizen , is zij het Noordzeekanaal geworden. Vier functies voor dezelfde waterloop in 12.000 jaar , een veelzijdige carrière.

Wij van Zeeburgereiland en IJburg wonen op kunstmatige eilanden naast en boven het Oer-IJ. Een dertig meter diepe geul die loopt vanaf Muiden via IJburg & Zeeburgereiland naar het Binnen-Ij en verder door naar Spaarnwoude, Velsen Zuid en uiteindelijk Castricum. Bij Uitgeest zijn nog resten van het oer-IJ in het landschap te zien. De Stichting Oer-IJ te Castricum beschermt en promoot dit deel van het Oer-IJ. Bij de aanleg van de Oranjesluizen in 1865 benoemde stadingenieur van Niftrik de diepten van het Oer-IJ als “Trouweloozen ondergrond”, omdat 3 keer zoveel zand nodig was om de Zuider IJdijk boven water te krijgen.

Idee Oost Begroot, thema zwerfvuil, ga jutten!

Op vakantie op het strand ga je al snel jutten. Schelpen, scheepstouwen, hout, plastic, flessen, handschoenen, mammoetbotten, haaietanden, van alles. Je kan dit direct in de vuilcontainer kieperen, maar je kunt er eerst op het strand ook een installatie van maken. Genieten van mooi gestapeld en gerangschikt restmateriaal.

Maak een beeldenroute langs het Oer-IJ op IJburg en Zeeburgereiland met objecten die gemaakt zijn van gejut (gevonden, verzameld, gestapeld) zwerfvuil & drijfvuil op en rond onze eilanden. Mogelijke objecten: een muur van mondkapjes tegen de wind, een prieeltje of zitbankje van drijfhout, een eiland-toegangspoort van diverse soorten kunststof. Wegwijzer van geperst en ecologisch verduurzaamd waaikarton. Objecten moeten minimaal 2 jaar meegaan.

Doelen Jutland Oer-IJ:

-1- Milieu-educatie aan jeugd en volwassenen, alsook de historie van het gebied vanaf de IJstijd brengen.

Opruimen is goed , maar afval vermijden is beter. Voorkom zwerfvuil en als je het tegenkomt neem het mee en maak er wat leuks van! Website met foto’s van inzamelaars, bouwers. PR en Free publicity.

-2- Eilanden-promotie met een nieuwe fiets-wandelroute tussen de Vijfhoek , via IJburg naar de nieuwe veerpont Sluisbuurt-Borneokade, langs 5 objecten met uitleg en Qr-code.

Uitvoering:

Wie: Kunstenaars en bewoners (kinderen en volwassenen) van IJburg en Zeeburgereiland

Wat: alle zwerfvuil & drijfvuil op de eilanden, verzameld gesorteerd en gemonteerd

Waar plaatsen: 5 plekken op IJburg (3) en Zeeburgereiland (2).

Waar maken: Verzamel/bouwlocatie Marie Baronlaan, naast het te verplaatsen afvaldepot

Wanneer: Zomer 2022 -zomer 2023


Ben Kremer/Jaap Noordermeer/Akropolistoren/Zeeburgereiland/maart 2022