Naar overzicht

Publicatie over kwaliteit landschap omgeving Alkmaardermeer

maandag 6 juni 2022

Ernst Mooij van de Stichting Alkmaardermeeromgeving heeft een geactualiseerde versie samengesteld van de geïllustreerde bundel Gekende Landschappen.

De Stichting Alkmaardermeer geeft elke vier jaren een breed en actueel overzicht uit met de status, ontwikkelingen en vooruitzichten van de groene gebieden tussen en rondom de woonkernen van de gemeenten Castricum en Uitgeest. Hiermee wil de Stichting bijdragen aan een brede visie en onderbouwde besluitvorming wat betreft onze directe leefomgeving.

De Stichting Alkmaardermeeromgeving zet zich in voor het behoud en de versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de groene gebieden van de gemeenten Castricum en Uitgeest. Over een afstand van slechts 10 km omvat dit gebied een even divers als typisch Noord-Hollands landschap. Van west naar oost: strand en duinen, geestgronden, poldergebieden en het Alkmaardermeer en Uitgeestermeer.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door een schenking van de Stichting TriArcus. Een papieren versie is te koop bij boekhandel Laan in Castricum. Klik hier om de digitale versie te lezen.