Naar overzicht

Zoutdam in Noordzeekanaal tegen verzilting water

zaterdag 24 februari 2024

In IJmuiden bouwt Rijkswaterstaat een zoutdam, die moet helpen om verzilting op het Noordzeekanaal tegen te gaan. De dam komt in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex in IJmuiden en is een soort (zoutwater)brievenbus.

Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater, zakt het zoute water naar de bodem. Door een opening onderin de zoutdam stroomt het zoute water via het Spui- en Gemaalcomplex terug naar zee. Het zoete water wordt door de zoutdam tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal.

 In oktober 2022 is de aannemer, na voorbereidende werkzaamheden, gestart met de bouw van de zoutdam.

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u hierover meer informatie.