Naar overzicht

Expo over landschap en klimaatverandering

donderdag 8 september 2022

Tijdens Open Monumentendag is de Stichting Alkmaardermeeromgeving op 10 september van 10.00 tot 16.00 uur met een expositie aanwezig in boerderij Breedeweg 80. De titel van de expositie is ‘Klimaatbestendig landschap!?’

Er worden ook rondleidingen gegeven en er is een imker aanwezig. Bodemdaling en klimaatverandering Tijdens de middeleeuwen begonnen bewoners van de kuststreek achterliggende veengebieden in cultuur te brengen. Door het graven van greppels en sloten werden veengebieden ontwaterd en zo geschikt gemaakt voor landbouw. Dit had bodemdaling tot gevolg.

Daarmee begon tot aan vandaag een eeuwenlange strijd tegen het water. De laatste tijd lezen we regelmatig het woord klimaatadaptatie. Adaptie betekent letterlijk aanpassing. Regenbuien worden heftiger. Perioden van grote droogte zijn langer en de temperaturen zijn ‘s zomers hoger. De verandering van het klimaat is merkbaar en geeft vaker overlast. Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving aanpassen aan klimaatverandering.

In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal beschermt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het land tegen het buitenwater, wateroverlast en watertekort. Daarnaast zorgt ze voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen.

Welke maatregelen zijn rond de gemeente Castricum al genomen om het gebied

klimaatbestendig te maken en zijn die voldoende? Vandaar een uitroepteken en een vraagteken achter de titel van de expositie.