Naar overzicht

Werktuig van 3500 jaar oud gevonden in Heiloo

donderdag 23 december 2021
vondsten

Bij de uitwerking van het archeologisch onderzoek in de buurt van Zuiderloo in Heiloo zijn archeologen van Hollandia op een hele bijzondere vondst gestuit. Eerst werden de twee voorwerpen als 'gewoon' hout bestempeld, echter na de analyse van een houtspecialist is gebleken dat het echt om iets heel speciaals bleek te gaan.

Een houten landbouwwerktuig uit de Bronstijd (1150 v.Chr), oftewel ruim 3500 jaar oud. Het werktuig is uit een eikenstam gesneden (Quercus Robur/Petraea), heeft de vorm van een soort 'knuppel' of 'knots' met een aantal duidelijke gebruiks- en bewerkingssporen. Op de steel zijn enkele inkepingen te zien en op de knots lange verticale kapsporen. Het werktuig is mogelijk gebruikt als een soort moker, of als een zware stamper, bijvoorbeeld bij de teelt van vlas.

Door de nattere bodems kunnen houten werktuigen relatief goed bewaard zijn gebleven. Dit werktuig is in een diepgelegen greppel gevonden. Eerder werd in de buurt een kleiner maar vergelijkbaar object aangetroffen in een oude waterput die dateert uit de Romeinse tijd. Wij zijn ieder geval blij met deze verassingsvondst!

Meer op hollandia-archeologie.nl