Naar overzicht

Verdiepen aansluiting A8-A9 kost 250 miljoen meer

donderdag 17 juni 2021

Als de verbindingsweg A8-A9 verdiept aangelegd wordt, is dat 250 miljoen euro duurder. Dat blijkt uit een publicatie in Dagblad Kennemerland over een tussenrapport voor het Landschapsplan dat de effecten van de weg op de Stelling van Amsterdam beschrijft.

De verdiepte aanleg is duurder omdat er een bredere strook grond nodig is, geen 55 maar 75 meter, schrijft Eric Kok in de krant. Er moet een lange tunnelbak aangelegd worden in slappe veengrond. Er zijn bovendien extra voorzieningen nodig voor de veiligheid, zoals vluchtroutes, en om de tunnelbak droog te houden. Een diepe weg zal ook duurder zijn om te onderhouden dan op maaiveldniveau.
Broekpolder
Voor de aansluiting op de A9 bij de Broekpolder is al gekozen voor een verdiepte ligging, om de openheid van het landschap te behouden. Die is belangrijk voor de Stelling van Amsterdam, zeker omdat het oostelijke tankstation en wegrestaurant Twaalfmaat en de golfbaan verdwijnen. Bovendien betekent het minder geluidoverlast.
De vraag of de nieuwe weg onder het maaiveld moet komen of niet, speelt oostelijker, in de Assendelver polders. Dat valt buiten het gebied van het Unesco-werelderfgoed. De Communicatieweg moet dan verlegd worden, en die maakt deel uit van de militaire werken van de stelling. En er zullen dienstwegen op aangesloten worden.

De Assendelver polders horen wel tot een Bijzonder Provinciaal Landschap. Het landschap heeft van een verdiepte weg natuurlijk het minste te lijden, de waterhuishouding meer. Voor de leefbaarheid, het lawaai, is de verdiepte variant beter.
Knooppunt Beverwijk
De provincie heeft ook laten kijken naar de aansluiting van de nieuwe weg op de A22 bij het knooppunt Beverwijk. In de meest vergaande variant, de volledige knoop, kan het verkeer in zuidelijke richting zowel vanaf de A9 als de A22 op de nieuwe weg komen, en andersom. Dit is de gebruikelijke manier. Daarvoor moet meer asfalt aangelegd worden.
Bij de eenvoudigere variant, de onvolledige knoop. Dan is het niet mogelijk om vanuit het zuiden vanaf de A9 de nieuwe weg naar de Zaanstreek op te rijden.

De uitgebreidere variant, de volledige knoop, levert een grotere aantasting op van de Stelling. Maar hij levert ook minder lawaai op dan de andere. Voor de luchtkwaliteit maakt het niet uit. De volledige knoop is ook beter voor de bereikbaarheid. Bij de onvolledige knoop zal meer verkeer door het bedrijventerrein naast de A9 rijden. Qua kosten ontlopen beide varianten niet veel.

Bron Dagblad Kennemerland